Прочитано завершальну лекцію у межах підвищення кваліфікації із сучасних технологій в мистецькій...

Прочитано завершальну лекцію у межах підвищення кваліфікації із сучасних технологій в мистецькій освіті

187

Прочитана онлайн-лекція на тему «Сучасні технології в мистецькій освіті». Це була третя онлайн-лекція у межах науково-педагогічного підвищення кваліфікації, яке було організоване Центральноукраїнським державним університетом імені Володимира Винниченка та Центром українсько-європейського наукового співробітництва.

Спікером сьогоднішньої лекції була Тетяна Стрітьєвич, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник культури, доцент кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Фахова підготовка майбутнього спеціаліста у  галузі музичного мистецтва передбачає спрямування різних видів діяльності на розвиток творчих здібностей студентів. У системі музичної освіти ідеї творчої самореалізації майбутнього фахівця отримали втілення у багатьох сферах. Самореалізація залежить від ціннісних орієнтацій особистості в певній сфері діяльності.

Під час лекції, що мала назву «Творча самореалізація у процесі професійної підготовки фахівців мистецької галузі», розкрито значущість творчої самореалізації та художньотворчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті наукових підходів до музично-виконавської підготовки.

Загалом лекція була дуже цікавою та пізнавальною.

Дякуємо за те, що долучались до онлайн-лекцій у Zoom!

Поширити