Cuiavian University in Wloclawek видав колективну монографію з медичних наук

Cuiavian University in Wloclawek видав колективну монографію з медичних наук

1668

Польським університетом Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku за сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва, була представлена монографія, присвячена актуальним питанням медичних наук. Колективну працю було видано європейським видавництвом «Izdevnieciba «Baltija Publishing» (м. Рига, Латвія), що дає можливість авторам представити її як видання, опубліковане у країні Європейського Союзу.

Колективна монографія «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ І КРАЇН ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ» – це наукова праця, що відображає результати досліджень теоретичного, прикладного, прогнозного та методичного характеру, проведеного групою дослідників, серед яких:

Алтуніна Наталія Валеріївна, доктор медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Бабінець Ольга Михайлівна, кандидат. медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії та клінічного відділення молекулярної імунофармакології ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова НАМН України»;

Білогорцева Ольга Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення дитячої фтизіатрії ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України»;

Видиборець Станіслав Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гематології і трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Гарас Микола Нестерович, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету;

Грішина Олена Ігорівна, кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник лабораторії та клінічного відділення молекулярної імунофармакології ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова НАМН України»;

Дерпак Юрій Юрійович, доктор медичних наук, доцент кафедри гематології і трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Доценко Ярослава Ігорівна, молодший науковий співробітник відділення дитячої фтизіатрії ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України»;

Златкіна Віра Владиславівна, професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету;

Іванова Лорина Алімівна, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії та та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету;

Кліцунова Юлія Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри загальної практики-сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;

Коляденко Дарія Ігорівна, інтерн, старший лаборант кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Корсун Олександр Анатолійович, асистент Одеського національного медичного університету;

Лабунець Ірина Федорівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії експериментального моделювання відділу клітинних та тканинних технологій Державної установи «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»;

Любчак Михайло Олександрович лікар-рентгенолог, асистент кафедри променевої діагностики з курсом променевої терапії та радіаційної медицини Одеського державного медичного університету;

Маційчук Олександра Петрівна, кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Милиця Костянтин Миколайович, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургії та проктології  ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;

Науменко Ольга Миколаївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Незгода Ірина Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Пікуль Катерина Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами Української медичної стоматологічної академії;

Родніченко Анжела Євгенівна, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії експериментального моделювання відділу клітинних та тканинних технологій Державної установи «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»;

Сизова Людмила Михайлівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Української медичної стоматологічної академії;

Сокольнікова Неля Володимирівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Харківського національного медичного університету;

Старченко Тетяна Григорівна, старший науковий співробітник відділу артеріальної гіпертензії та профілактики їх ускладнень ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМНУ»;

Філоненко Марина В’ячеславівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Харківського національного медичного університету;

Шкапо Володимир Леонідович, старший науковий співробітник відділу популяційних досліджень ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМНУ»

Яременко Олег Борисович, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Висловлюємо подяку усім, хто взяв участь у написанні колективної праці!

 

Поширити