Вперше вийшла друком колективна монографія з культурології та мистецтва під егідою Куявського...

Вперше вийшла друком колективна монографія з культурології та мистецтва під егідою Куявського університету у Влоцлавеку

2190

Культура – це життєва сила суспільства: історія, традиції, мистецтво, самобутність народу.

Культура підвищує якість життя, концентрує соціальний досвід багатьох поколінь, накопичує знання про світ. Культура є важливою частиною життя кожної людини та суспільства в цілому.

Вперше Куявський університет у Влоцлавеку (м. Влоцлавек, Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва запрошує до написання колективної монографії з культурології та мистецтва науковців, викладачів, аспірантів. Видання “EUROPEAN VECTOR OF MODERN CULTURAL STUDIES AND ART CRITICISM: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND” стало результатом плідної співпраці колективу авторів:

Бардік Марина Афанасіївна – кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології,  Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник;

Громченко Валерій Васильович – кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи, Дніпропетровська академія музики імені М. Глінки;

Єпик Лариса Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Карась Ганна Василівна – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Коваленко Олександр Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Міщенко Ірина Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва;

Петров Олексій Олександрович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, Державний університет телекомунікацій;

Петрова Інна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та археології, Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Пилипів Володимир Іванович – кандидат історичних наук, доцент, ректор, Київський університет культури;

Прокопчук Вікторія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гри на музичних інструментах, Рівненський державний гуманітарний університет.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/42

Поширити