Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) розпочав рік організацією науково-педагогічного стажування з...

Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) розпочав рік організацією науково-педагогічного стажування з технічних наук

2467

Мобільність викладачів – один з найважливіших показників оцінки ефективності діяльності університетів та наукових установ. Мобільність на міжнародному рівні сприяє розвитку нових, в тому числі, міждисциплінарних напрямків освіти і наукових досліджень, вирішенню глобальних проблем сучасності, формуванню культури міжнародного спілкування, підвищенню якості кадрового потенціалу в освітній, науковій та інноваційній сферах.

За підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва викладачі та наукові працівники, а також аспіранти й молоді вчені проходять стажування і підвищення кваліфікації на базі провідних зарубіжних університетів. Для фахівців технічних спеціальностей (галузей) 21 січня – 1 лютого 2019 року у м. Влоцлавек (Республіка Польща) було проведене науково-педагогічне стажування на тему «Технічна освіта як складова системи освіти України та країн ЄС». Головою організаційного комітету виступив декан факультету машинобудування Куявського університету у Влоцлавеку, др. інж. Міхал Сойка.

Навчальне навантаження стажування становило 5 кредитів (180 годин) і було розподілене таким чином:

 • ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
 • участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин;
 • індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають технічну освіту. Бажання взяти участь у стажуванні виявили такі науковці з України:

 • кандидат технічних наук, старший механік, старший викладач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії Амелін Максим Юрійович;
 • кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Київського національного університету будівництва і архітектури Ботвіновська Світлана Іванівна;
 • кандидат технічних наук, асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького державного педагогічного університету Великодний Денис Олександрович;
 • кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Вовк Богдан Іванович;
 • кандидат технічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Володько Ольга Василівна;
 • доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника кафедри бойового застосування озброєння протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Герасимов Сергій Вікторович;
 • доктор технічних наук, професор, професор кафедри електромеханіки і машинобудування Індустріального інституту Донецького національного технічного університету Гого Володимир Бейлович;
 • доктор технічних наук, доцент, професор кафедри тягового рухомого складу залізниць Державного університету інфраструктури та технологій Горобченко Олександр Миколайович;
 • кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету Григоренко Світлана Миколаївна;
 • кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Губська Вікторія Володимирівна;
 • старший науковий співробітник кафедри інтегрованих технологій машинобудування імені М. Ф. Семка Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Гуцаленко Юрій Григорійович;
 • кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м’яса Харківського державного університету харчування та торгівлі Дроменко Олена Борисівна;
 • кандидат технічних наук, доцент кафедри Освітніх та інформаційних технологій Сумського обласного інститута післядипломної педагогічної освіти Захаров Максим Миколайович;
 • кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Золотарьова Олена В’ячеславівна;
 • кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Київського національного університету будівництва і архітектури Золотова Алла Василівна;
 • кандидат технічних наук, доцент кафедри дорожніх машин Національного транспортного університету Коваль Андрій Борисович;
 • кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Козирєв Сергій Сергійович;
 • кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем Черкаського державного технологічного університету Корпань Ярослав Васильович;
 • кандидат технічних наук, доцент кафедри радіоприймання та оброблення сигналів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Лащевська Наталія Олександрівна;
 • доктор технічних наук, завідувач кафедри транспортних технологій та менеджменту Одеської державної академії технічного регулювання та якості Меленчук Тетяна Михайлівна;
 • кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Дніпровського державного технічного університету Романюк Роман Ярославович;
 • кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Смірнова Ольга В’ячеславівна;
 • доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Устенко Сергій Анатолійович;
 • доктор технічних наук, професор, професор кафедри робототехнічних та спеціалізованих комп’ютерних систем Черкаського державного технологічного університету Федоров Євген Євгенович.

 По закінченню стажування всі учасники отримають збірники тез науково-методичних доповідей та сертифікати про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Висловлюємо подяку усім учасникам стажування!

Поширити