Куявський університет у Влоцлавеку став організатором конференції з медичних наук

Куявський університет у Влоцлавеку став організатором конференції з медичних наук

1233

З метою підвищення інтересу учасників до активної наукової діяльності, а також сприяння формуванню наукових зв’язків між навчальними закладами та науковими установами 27–28 вересня 2019 року у Куявському університеті у Влоцлавеку за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва проведено низку науково-практичних конференцій.

Понад 200 фахівців взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “МЕДИЧНІ НАУКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ, ДОСВІД ЄС”.Науковці та студенти представляли провідні медичні виші:

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»;
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;
ДЗ «Дніпропетровська медична академія»;
ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України»;
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України»;
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
Національний фармацевтичний університет;
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
Одеський національний медичний університет;
Українська медична стоматологічна академія;
Харківський національний медичний університет, а також лікувальні заклади та науково-дослідні установи.

Серед учасників заходу:

Алтуніна Наталія Валеріївна, доктор медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Бугаєвський Костянтин Анатолійович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Гончарь Маргарита Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету; Ліскіна Ірина Валентинівна,  доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії патоморфології ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»; Макаров Василь Борисович, кандидат медичних наук, здобувач ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України»; Погорєлов Вадим Вікторович, кандидат медичних наук, лікар-нейрохірург нейрохірургічного відділення Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1; Сахелашвілі Манана Іванівна, доктор медичних наук, професор, кафедра фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; Токарчук Надія Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії № 1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; Шевага Володимир Миколайович, доктор медичних наук, професор кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; Шестакова Яна Андріївна,  очний аспірант кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО Запорізького державного медичного університету та інші.

За результатами заходу було видано збірник матеріалів  міжнародної науково-практичної конференції.

Маємо надію, що проведені конференції збільшать можливості співробітництва, а також сприятимуть створенню та поширенню кращих практик та досвіду серед фахівців представлених галузей знань.

Поширити