Куявський університет у Влоцлавеку став організатором науково-педагогічного стажування з культурології та мистецтва

Куявський університет у Влоцлавеку став організатором науково-педагогічного стажування з культурології та мистецтва

1834

2–13 грудня 2019 року у м. Влоцлавек (Республіка Польща) проходило стажування з культурології та мистецтвознавства «Проблеми та процес реформування освіти в галузі культурології та мистецтва в Україні та країнах ЄС», організоване Куявським університетом у Влоцлавеку за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

В ньому прийняли участь 15 учасників з України:

Бардік Марина Афанасіївна – кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник  науково-дослідного відділу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;

Варакута Марина Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент Дніпропетровської академії музики імені Миколи Глінки;

Горькова Анастасія Олексіївна – кандидат історичних наук, вчений секретар Центру пам’яткознавcтва НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури;

Гуральна Світлана Степанівна – кандидат мистецтвознавства, викладач циклової комісії музичних дисциплін Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, асистент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка;

Дем’янчук Андрій Львович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка;

Дерев’янко Наталія Володимирівна – кандидат педагогичних наук, доцент, зав. кафедри дизану Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії;

Золотарьова Наталя Сергіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри фортепіано Дніпропетровської академії музики імені Миколи Глінки;

Ільницька Любов Віталіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри інформаційних технологій Державного університету інфраструктури та технологій;

Лисенко Яніна Олегівна – кандидат мистецтвознавства, декан музичного факультету Дніпропетровської академії музики імені Миколи Глінки;

Можайкіна Надія Семенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики постановки голосу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Москвічова Юлія Олександрівна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Озимовська Ганна Василівна – магістр, викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

Ревенок Наталія Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Шевчук Олена Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри старовинної музики     Національної музичної академії України імені Петра Чайковського;

Шкляренко Жанна Василівна – аспірант кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля, старший інспектор відділу науково-дослідної роботи Київського національного університету культури і мистецтв.

Усі вони отримали збірники тез науково-методичних доповідей та сертифікати про проходження науково-педагогічного стажування з навантаженням у 6 кредитів (180 годин).

Поширити