Куявський університет у Влоцлавеку виступив організатором ряду науково-педагогічних стажувань, в тому числі...

Куявський університет у Влоцлавеку виступив організатором ряду науково-педагогічних стажувань, в тому числі з суспільних наук

1969

За сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва Куявським університетом у Влоцлавеку (м. Влоцлавек, Республіка Польща) 25 березня – 5 квітня 2019 року було проведене науково-педагогічне стажування на тему «ОСВІТА В ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНИХ НАУК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС». Головою організаційного комітету науково-педагогічного стажування виступив проф. Станіслав Куніковський, ректор Куявського університету у Влоцлавеку.

Серед учасників стажування – фахівці різних сфер суспільних наук:

Андросович К.А., кандидат психологічних наук, завідувач відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України;

Артюхова В.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Бреславець Н.М., кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології № 2 Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Венцель Н.В., викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, аспірант кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Герасимович М.В., заступник директора з виховної роботи Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кравцов Ю.С., доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії іі історії України Дніпровського державного технічного університету;

Лаврут О.О., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання  Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Леощенко Д.І., кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради;

Малкіна Г.М., доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Місюра А.Г., кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Ніконов А.Ю., доктор медичних наук, завідувач кафедри ортопедичної стоматології № 2 Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Погрібна Д.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Державного університету інфраструктури та технологій;

Подолян Г.П., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Рихліцька О.Д., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Скорич Л.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Соляр І.Я., доктор історичних наук, доцент, директор Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України;

Стецишин Р.В., доктор медичних наук, доцент, професор кафедри загальної, дитячої та онкологічної урології Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Страховецький В.С., доктор медичних наук, доцент кафедри ендоскопії та хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Шаповалов В.В., доктор фармацевтичних наук, доцент, професор кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти, адвокат.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити