На базі Куявського університету у Влоцлавеку пройшла конференція з технічних наук

На базі Куявського університету у Влоцлавеку пройшла конференція з технічних наук

1297

З метою підвищення інтересу учасників до активної наукової діяльності, а також сприяння формуванню наукових зв’язків між навчальними закладами та науковими установами 27–28 вересня 2019 року у Куявському університеті у Влоцлавеку за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва проведено низку науково-практичних конференцій.

Для фахівців, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері технічних наук, були представлені такі напрямки дослідження, як інформатика та кібернетика, електроніка, радіотехніка та зв’язок, автоматика й обчислювальна техніка, енергетика та металургія, транспорт та машинобудування, будівництво й архітектура, легка та харчова промисловість, хімічна технологія та промисловість.

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції “ТЕХНІЧНІ НАУКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ, ДОСВІД ЄС” представили такі заклади:

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
Ужгородський національний університет;
Державний науково-дослідний інститут авіації;
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Національний університет «Запорізька політехніка»;
Національний університет «Одеська морська академія»;
Український державний хіміко-технологічний університет;
Харківський державний університет харчування та торгівлі;
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

Серед учасників заходу:

Герасимов Сергій Вікторович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника кафедри бойового застосування озброєння ППО СВ Харківського національного університету Повітряних Сил імені І. М. Кожедуба; Гуменюк Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри кафедри захисту інформації та кібербезпеки Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова; Довіденко Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної експлуатації флоту Національного університету «Одеська морська академія»; Киричек Галина Григорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного університету «Запорізька політехніка»; Кравченя Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Управління автомобільними перевезеннями та дорожнім рухом» Білоруського державного університету транспорту; Лужанська Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри транспортних технологій Національного транспортного університету; Мосьпан Денис Владиславович, кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Потапенко Микола Валентинович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри енергетики і автоматики Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»; Розорінов Георгій Миколайович, доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Сотніков Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Сподар Катерина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки Харківського державного університету харчування та торгівлі; Токар Анастасія Юхимівна, доктор сільськогосподарських  наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Фіалко Наталія Михайлівна, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теплофізики енергоефективних тепло технологій Інституту технічної теплофізики НАН України; Хомічук Владислав Романович, магістр факультету комп’ютерних наук і технологій Національного університету «Запорізька політехніка»; Шабанова-Кушнаренко Любов Володимирівна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Шейкус Антон Романович, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації Українського державного хіміко-технологічного університету; Шишацький Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу розвитку засобів радіоелектронної боротьби Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України; Ясечко Максим Миколайович, кандидат технічних наук,  докторант науково-організаційного відділу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та інші.

За результатами заходу було видано збірник матеріалів  міжнародної науково-практичної конференції.

Маємо надію, що проведені конференції збільшать можливості співробітництва, а також сприятимуть створенню та поширенню кращих практик та досвіду серед фахівців представлених галузей знань.

Поширити