На базі Куявського університету у Влоцлавеку пройшло науково-педагогічне стажування з технічних наук

На базі Куявського університету у Влоцлавеку пройшло науково-педагогічне стажування з технічних наук

1748

Динамічні перетворення вимагають розробки і впровадження інноваційних підходів до системи підготовки в Україні фахівців з вищою освітою. Нові вимоги до вищої школи повинні передбачати підвищення якості вищої освіти.

4 листопада – 13 грудня 2019 року у Куявському університеті у Влоцлавеку (м. Влоцлавек, Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва проходило науково-педагогічне стажування «Проблеми та процес реформування освіти в галузі технічних наук в Україні та країнах ЄС».

У стажуванні взяли участь науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, аспіранти, докторанти, які мають або здобувають технічну освіту. Серед учасників стажування:

Бондаренко Віктор Євгенович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Броннікова Соф’я Степанівна – кандидат архітектури, асистент кафедри основ архітектурного проектування, Харківський національний університет імені О.М. Бекетова;

Вайганг Ганна Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки та соціальних наук, ДВНЗ “Університет банківської справи” Інституту банківських технологій та бізнесу;

Воловик Андрій Юрійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри радіотехніки, Вінницький національний технічний університет;

Гаврілов Дмитро Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Радіотехніки, Вінницький національний технічний університет;

Глухова Наталія Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”;

Гучек Петро Йосипович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова;

Давиденко Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри мостів та тунелів, Національний транспортний університет;

Дорошенко Катерина Вікторівна – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційних двигунів, Національний авіаційний університет;

Дудатьєв Ігор Андрійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри метрології та промислової автоматики, Вінницький національний технічний університет;

Дьяконов Олексій Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Журавель Ірина Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри “Управління експлуатаційною роботою”, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

Зінзура Василь Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту, Центральноукраїнський національний технічний університет;

Карапетян Анаіт Радіківна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інформаційних технологій проектування, Черкаський державний технологічний університет;

Карпик Галина Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри харчової біотехнології і хімії, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Комар Катерина Вячеславівна – старший викладач кафедри кібербезпеки, ДВНЗ «Університет банківської справи»;

Конончук Сергій Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва, Центральноукраїнський національний технічний університет;

Костюченко Віталій Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових електроенергетичних систем, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Крилова Вікторія Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри “Автоматика та управління в технічних системах”, Харківський політехнічний інститут «Національний технічний університет»;

Крупа Володимир Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Крупа Євгеній Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри “Гідравлічні машини імені Г.Ф. Проскури”, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;

Немировський Яків Борисович – доктор технічних наук, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Центральноукраїнський національний технічний університет;

Нетребко Валерій Володимирович – доктор технічних наук, доцент, професор, Національний університет “Запорізька політехніка”;

Петрова Катерина Григорівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту, Центральноукраїнський національний технічний університет;

Плєшков Петро Григорович – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту, Центральноукраїнський національний технічний університет;

Рєзва Ксенія Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри “Гідравлічні машини імені Г.Ф. Проскури”, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;

Сабадаш Віра Василівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування, Національний університет «Львівська політехніка»;

Савеленко Іван Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту, Центральноукраїнський національний технічний університет;

Сімонова Ірина Іллівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;

Сіпко Олена Миколаївна – кандидат технічних наук, старший викладач, Черкаський державний технологічний університет;

Сторож Людмила Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри харчової біотехнології і хімії, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Терещенко Юрій Юрійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри авіаційних двигунів, Національний авіаційний університет;

Тригуб Оксана Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілів і технології їх експлуатації, Черкаський державний технологічний університет;

Ушкаренко Олександр Олегович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Шарабайко Олександр Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри військової підготовки, Льотна академія Національного авіаційного університету;

Шльончак Ігор Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації, Черкаський державний технологічний університет.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити