На базі Куявського університету відбулася міжнародна наукова конференція з публічного управління та...

На базі Куявського університету відбулася міжнародна наукова конференція з публічного управління та адміністрування

358

Публічне управління й адміністрування – це сфера діяльності, що займається вирішенням завдань органів державної влади та різних організацій з огляду на зовнішні і внутрішні фактори впливу. Для того щоб розуміти, як функціонують установи, необхідно знати, які стратегії розвитку вони можуть використовувати.

За сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва 28–29 грудня 2021 року в Куявському університеті (м. Влоцлавек, Республіка Польща) було проведено міжнародну наукову конференцію «Сучасні стратегії сталого розвитку держави і суспільства в контексті глобальних викликів».

Усі автори отримали збірники тез доповідей та сертифікати, що підтверджують участь у конференції. З електронною версією матеріалів можна ознайомитися на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

Учасниками наукового заходу були:

 • Бєльська Тетяна Валентинівна – доктор наук із державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
 • Васильковський Олександр Тимофійович – підполковник, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національна академія Національної гвардії України;
 • Гасаненко Тетяна Василівна – аспірантка кафедри публічного управління та регіоналістики, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Гончарук Наталія Трохимівна – доктор наук із державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
 • Дьомін Максим Вікторович – аспірант, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Іщук Андрій Миколайович – здобувач кафедри публічного управління та адміністрування, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Кальниш Юрій Григорович – доктор наук із державного управління, професор, професор кафедри соціології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Качан Яна Віталіївна – кандидат наук із державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
 • Лазор Оксана Дмитрівна – доктор наук із державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Лазор Олег Ярославович – доктор наук із державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Малімон Віталій Іванович – кандидат наук із державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 • Малюхов Олександр Сергійович – аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • Малюхова Юлія Іванівна – аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • Марутян Кристина Каренівна – аспірантка кафедри глобальної та національної безпеки, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Мельничук Лариса Михайлівна – доктор наук із державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету;
 • Петькун Світлана Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Державний університет телекомунікацій;
 • Плахтій Анастасія Олександрівна – магістрант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Прокопенко Леонід Львович – доктор наук із державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
 • Прудиус Леся Василівна – доктор наук із державного управління, завідувач кафедри управління людськими ресурсами, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
 • Рудий Сергій Анатолійович – аспірант кафедри регіонального управління, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Стороженко Ліна Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Державний університет телекомунікацій;
 • Стукан Тетяна Миколаївна – асистент кафедри публічного управління і права, Херсонський державний аграрно-економічний університет;
 • Шевченко Інна Юріївна – доктор економічних наук, доцент, декан факультету управління та бізнесу, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Хорт Ігор Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Юник Ірина Геннадіївна – кандидат наук із державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Ящук Тетяна Олександрівна – аспірантка кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дякуємо всім, хто долучився до наукового заходу!

Поширити