На платформі Zoom відбулась лекція зі студентоорієнтованого навчання

На платформі Zoom відбулась лекція зі студентоорієнтованого навчання

168

20 лютого 2023 року відбулась лекція в  межах науково-педагогічних стажувань, які проходять на базі Куявського університету у Влоцлавеку з 30 січня по 12 березня 2023 року.

Лекторами сьогоднішньої наукової події були  mgr Joanna Skiba – завідувач кафедри іноземних мов, керівник міжнародного офісу Куявського університету у Влоцлавеку, експерт у галузі освіти та електронного навчання для дорослих (Влоцлавек, Республіка Польща) та dr Marcin Miziołek – сертифікований коуч та наставник (Республіка Польща).

Тема їхньої лекції мала назву «Student centered learning» («Студентоорієнтоване навчання»). Спікери мали можливість розповісти, що формуванню студентоцентрованого освітнього середовища передує зміна ролей і відповідальності між студентом і викладачем. І якщо роль студента як активного учасника власного навчання, відповідального за прийняті рішення та розробку стратегії навчання, вже визначена досить конкретно, то на педагогічній ролі викладача, зміні парадигми саме його позиції у системі «викладач–здобувач» слід наголосити окремо.

Також додали, що сучасний викладач, безпосередньо імплементований в освітнє середовище на принципах студентоцентрованого навчання, повинен демонструвати:

  • навички обізнаності та використовування різних форм навчання;
  • побудову структури заняття, не проявляючи при цьому надмірної директивності;
  • вміння вислуховувати і поважати точку зору кожного студента;
  • здатність заохочування та допомогу студентам приймати рішення;
  • сприяння в активному пошуку студентом сенсу навчання, формування досвіду, визначення мотиваційних підстав для отримання знань на умовах саме процесу їх створення, а не пасивного отримання.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що під час лекції учасники наукової події отримали багато корисних знань зі студентоорієнтованого навчання.

Поширити