На початку квітня відбулося стажування з юридичних наук, організатором якого виступив Куявський...

На початку квітня відбулося стажування з юридичних наук, організатором якого виступив Куявський університет у Влоцлавеку

2150

За підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва Куявським університетом у Влоцлавеку (м. Влоцлавек, Республіка Польща) 25 березня – 5 квітня 2019 року було проведене науково-педагогічне стажування на тему «ЮРИДИЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС».

За результатами стажування була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей та сертифікатів про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

У науковому заході взяло участь 30 учасників з України:

Близнюк Ігор Леонідович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, Головний науковий співробітник лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України;

Буга Володимир Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри юридичних дисциплін факультету № 2, Донецький юридичний інститут МВС України;

Войнарівський Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського та господарського права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Голубєва Вікторія Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного та європейського права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Гуменна Надія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;

Джафарова Марина Вячеславівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3, Харківський національний університет внутрішніх справ;

Дрогозюк Крістіна Борисівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного процесу, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Замрига Артур Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Заяць Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії держави та права, Національна академія внутрішніх справ;

Іванов Андрій Олександрович, кандидат юридичних наук, виконувач обов’язків доцента кафедри історії, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;

Конопельцева Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права, Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого;

Костюченко Олена Євгенівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу, Університет державної фіскальної служби України;

Кравченко Ігор Миколайович,  кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових наук загальноуніверситетських кафедр, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;

Лінник Наталія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно і кримінально-правових дисциплін, Київський університет права Національної академії наук України, завідувач відділення «Право» Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету;

Любчик Олександр Антонович, доктор юридичних наук, професор кафедри державно-правових дисциплін загальноуніверситетських кафедр, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Є.О. Дідоренка;

Мазепа Світлана Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевих юридичних наук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Митник Алєся Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри галузевих юридичних наук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Озерський Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, Професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу, Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

Романцова Світлана Василівна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету, Львівський державний університет внутрішніх справ;

Сахарова Олена Борисівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник третього відділу лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державний науково-дослідний інститут МВС України;

Сезонов Віктор Станіславович, кандидат юридичних наук, старший судовий експерт, Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України;

Сіщук Ліліана Василівна, кандидат юридичних наук, завідувач Лабораторії проблем корпоративного права, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

Сулейманова Сусанна Рефатівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного процесу, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Філіпенко Анастасія Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін, Донецький юридичний інститут МВС України;

Чабаненко Микола Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, трудового та господарського права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Шеховцова Вікторія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри ці вільно-правових дисциплін факультет № 3, Донецький юридичний інститут МВС України;

Шиян Ольга Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права юридичного факультету, Інститут управління та права Запорізького національного технічного університету;

Шкута Олег Олегович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ;

Яровий Анатолій Ростиславович, керівний партнер Адвокатського бюро «Яровий і партнери»;

Ярош Анна Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, Університет державної фіскальної служби України.

Поширити