Надруковано зарубіжну колективну монографію «Vector of modern pedagogical and psychological science in...

Надруковано зарубіжну колективну монографію «Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries»

2088

За ініціативою Куявського університету у Влоцлавеку та підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва вийшла друком колективна монографія «Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries».

Монографія стала результатом праці колективу авторів у галузі педагогічних та психологічних наук, які представити свої наукові дослідження:

Алексєєва Оксана Радиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Анцибор Анатолій Іванович – кандидат психологічних наук, доцент, викладач кафедри психологічної освіти та соціальних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»;

Баранова Світлана Вячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент Міжнародного Товариства Кататимного Переживання Образів (МТКПО), навчаючий психотерапевт реєстру Української Спілки Психотерапевтів (УСП);

Бацилєва Ольга Валеріївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса;

Білоусова Людмила Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформатики Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди;

Бурлакова Ірина Анатоліївна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Велитченко Леонід Кирилович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

Галіцан Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

Голубенко Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського національного педагогічного університету М.П. Драгоманова України;

Гризун Людмила Едуардівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди;

Гричаник Наталія Іванівна – асистент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Гришина Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Класичного приватного університету;

Гудімова Алісар Халєдівна – аспірантка Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Демчук Тимофій Павлович – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Дубравська Наталія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Дудіна Оксана Валеріївна – викладач кафедри мовних та гуманітарних дисциплін № 2 Донецького національного медичного університету;

Дяченко Марія Дмитрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та практики перекладу Класичного приватного університету;

Завада Тетяна Юріївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології і психотерапії Українського католицького університету;

Закусилова Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри  охорони здоров׳я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи Запорізького державного медичного університету;

Заярна Інна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кальба Ярослава Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент,  доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Киналь Анна Юріївна – асистент кафедри англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Киченко Тетяна Олександрівна – викладач кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;

Колодійчук Любомир Семенович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;

Кондратова Людмила Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри ВОСІКТ ДЗВО Університет менеджменту освіти НАПН України;

Копочинська Юлія Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри біобезпеки і здоров`я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічних інститут імені Ігоря Сікорського»;

Костенко Дмитро Вікторович – доктор філософії в галузі державного управління, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кузьмінська Євгенія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки Національного падагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Курліщук Інна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Левенок Інна Сергіївна – аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету;

Лупак Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент (докторант) кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Ма Фу – аспірант кафедри теорії і методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

Маланюк Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач математики Київського коледжу транспортної інфраструктури;

Мережко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;

Мільто Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Нелін Євген Володимирович – кандидат педагогічних наук, психоаналітик, незалежний дослідник;

Осипова Тетяна Юріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

Отрощенко Наталія Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Пишногуб Мирослава Володимирівна – викладач кафедри мовних і гуманітарних дисциплін № 2 Донецького національного медичного університету;

Піонтківська Галина Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Пологовська Юлія Юріївна – викладач кафедри географії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Пономаренко Наталія Петрівна – аспірантка кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, викладач Машинобудівного коледжу Сумського державного університету;

Пономаренко Тетяна Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопенко Наталія Вікторівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожного університету;

Прокопчук Вікторія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гри на музичних інструментах Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету;

Пузь Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса;

Ружицький Валерій Анрійович – кандидат педагогічних наук, директор КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»;

Саранча Ірина Григорівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Сковлюк Дарія Юріївна – асистент в Посольстві та Постійному Представництві Йорданії при ООН та інших міжнародних організаціях в Австрії, Словенії, Словакії, Угорщині та Чехії;

Стрельченко Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Донецького національного медичного університету;

Тєсцова Олеся Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовних і гуманітарних дисциплін №2 Донецького національного медичного університету;

Хамська Неліна Болеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Хіля Анна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, завідувач секції інклюзивної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Черепєхіна Ольга Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Дніпровського державного університету внутрішніх справ;

Чернуха Надія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Чернуха Надія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Шевчук Ольга Сергіївна – аспірантка кафедри психодіагностики та клінічної психології, психолог Психологічної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Шевяков Олексій Володимирович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології Дніпровського гуманітарного університету;

Шинкар Тетяна Юріївна – викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Шкода Марина Вікторівна – аспірант Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

Щабельська Валентина Георгіївна – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Ящук Сергій Петрович – кандидат педагогічних наук, стажер Соціальної школи Бордо (Франція), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

 

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/47

Поширити