Оприлюднено колективну монографію «Людина та суспільство у вимірах соціокультурної трансформації»

Оприлюднено колективну монографію «Людина та суспільство у вимірах соціокультурної трансформації»

281

Оприлюднено колективну монографію на тему «Людина та суспільство у вимірах соціокультурної трансформації». Організаторами написання праці були Куявський університет у Влоцлавеку та Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Видання колективної монографії не відбулося би без активної підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

На сторінках роботи автори зосередили увагу на різних галузях знань: філології, мистецтвознавстві, праві, філософії, історії. Вони дослідили такі важливі питання, як нормативно-правове забезпечення функціонування публічних інформаційних сервісів, мовна політика СРСР як інструмент спричинення соціокультурної травми та її наслідки для сучасного українського суспільства, поведінкові аномалії в умовах трансформації сучасного суспільства, осциляція «асертивність – агресивність» у світоглядному просторі метамодерну, екологічна комунікація в інтернет-дискурсі тощо.

Електронну версію колективної монографії можна переглянути на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвійська Республіка) за посиланням.

До написання роботи долучилися такі знані науковці:

 • Аксютіна Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри англійської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Громченко Валерій Васильович – доктор мистецтвознавства, доцент, проректор із наукової роботи Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глінки;
 • Завальна Жанна Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Ковтун Людмила Володимирівна – аспірантка 4 року навчання за спеціальністю 033 «Філософія» кафедри філософії і педагогіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Косяк Світлана Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України;
 • Легеза Юлія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Навчально-наукового інституту гуманітарних та соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Моршинін Євген Вікторович – аспірант кафедри цивільного, господарського та екологічного права Навчально-наукового інституту гуманітарних та соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Насакіна Світлана Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та іноземних мов Одеського державного аграрного університету;
 • Пушкіна Олена Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Навчально-наукового інституту гуманітарних та соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Романова Олена Петрівна – викладач філософії, культурології Дочірнього підприємства «Київський хореографічний коледж»;
 • Свинаренко Наталія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 • Старинський Микола Володимирович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету;
 • Тараненко Ксенія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Тюря Юлія Іванівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Навчально-наукового інституту гуманітарних та соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Федоренко Яніна Анатоліївна – доктор історичних наук, професор кафедри суспільних наук Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України;
 • Чубіна Тетяна Дмитрівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України;
 • Шабанова Юлія Олександрівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і педагогіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Ямпольська Лариса Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Дякуємо всім авторам за участь у написанні розділів до колективної монографії!

Поширити