Опублікована колективна монографія з харчової промисловості та ресторанної індустрії

Опублікована колективна монографія з харчової промисловості та ресторанної індустрії

323

Нещодавно була опублікована колективна монографія на тему «Інноваційні технології та обладнання: перспективи розвитку харчової промисловості та ресторанної індустрії» за активного сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Організаторами наукової розвідки виступили Куявський університет у Влоцлавеку та Державний біотехнологічний університет.

Електронну версію презентованої роботи можна переглянути на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

У праці вчені проаналізували низку важливих питань, а саме:

 • дослідили технологію безглютенових кексів з концентратом сколотин, технологію вегетаріанського капкейку «деліс» із використанням вівсяного борошна та ламінарії, технологію та властивості напівфабрикату низьколактозного на основі молочної сироватки підсирної;
 • встановили технологічні особливості борошняних композиційних сумішей;
 • запропонували результати дослідження кольорометричних характеристик напівфабрикатів на основі цільового використання нутрієнтів сколотин;
 • описали ефективність перерозподілу енергетичних ресурсів на підприємствах харчової промисловості системою повітряного теплонасоса;
 • визначили функціонально-технологічні властивості фаршевих мас на основі концентрату сколотин;
 • охарактеризували наукові основи ресурсозберігаючих технологій виробництва желейної продукції;
 • зазначали на доцільності розробки технологій напівфабрикатів капсульованих на основі молочної сировини та їх функціонування в умовах міжгалузевої кооперації та на створенні експертно-моделюючої системи формування рецептур морозива тощо.

Свої наукові розробки представили такі дослідники, як:

 • Антонюк Ірина Юріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Батраченко Олександр Вікторович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри проєктування харчових виробництв та верстатів нового покоління Черкаського державного технологічного університету;
 • Безрученко Ольга Миколаївна – аспірантка кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Белінська Світлана Омелянівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Державного торговельно-економічного університету;
 • Бреус Наталія Миколаївна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інформатики Національного університету харчових технологій;
 • Вітряк Оксана Павлівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Гніцевич Вікторія Альбертівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Гончар Юлія Миколаївна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Гопкало Лариса Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • Грибков Сергій Віталійович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій;
 • Гринченко Наталя Геннадіївна – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології м’яса Державного біотехнологічного університету;
 • Данилюк Інна Петрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та організації готельно-ресторанного бізнесу Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету;
 • Дейниченко Григорій Вікторович – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Державного біотехнологічного університету;
 • Золотухіна Інна Василівна – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Державного біотехнологічного університету;
 • Камєнєва Наталія Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент (Республіка Польща);
 • Кепко Валентина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Білоцерківського національного аграрного університету;
 • Кравченко Михайло Федорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Марцин Тетяна Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Медведєва Анжеліка Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Михайлик Віталій Сергійович – аспірант кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Мороз Олена Омелянівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, логістики та менеджменту Вінницького національного технічного університету;
 • Назаренко Ірина Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 • Нестеренко Наталія Анатоліївна – кандидат технічних наук, асистент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Державного торговельно-економічного університету;
 • Піддубний Володимир Антонович – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Попова Світлана Юріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • Рогальський Сергій Владиславович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва;
 • Романовська Ольга Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та організації готельно-ресторанного бізнесу Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету;
 • Сєдих Ольга Леонідівна – старший викладач кафедри інформатики Національного університету харчових технологій;
 • Стадник Ігор Ярославович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;
 • Федорова Діна Володимирівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Фощан Андрій Леонтійович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Державного біотехнологічного університету;
 • Юдіна Тетяна Іллівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету;
 • Янушкевич Олександр Іванович – здобувач ступеня вищої освіти доктора філософії Державного біотехнологічного університету.

Щиро вдячні всім учасникам за участь у написанні колективної монографії!

Поширити