Опублікована колективна монографія з ювенальної політики

Опублікована колективна монографія з ювенальної політики

91

За підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва презентовано колективну монографію на тему «Ювенальна політика як складник забезпечення національної безпеки та оборони України», підготовлену до 53-ї річниці прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Декларації прав дитини та 56-річчя з дня заснування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. До організаторів заходу були залучені такі заклади освіти, як Куявський університет у Влоцлавеку, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Електронну версію колективної монографії можна переглянути на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвійська Республіка) за посиланням.

До редакційної колегії монографії входили такі науковці:

 • д-р Wiesław Pędziak, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • д-р Elżbieta Nowakowska, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • д-р Mirosława Struś, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • д.ю.н., заслужений юрист України Андрій Фоменко, ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • д.ю.н., професор Роман Миронюк, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У праці вчені проаналізували низку важливих питань, а саме:

 • організаційно-нормативну парадигму ювенальної превенції в територіальній громаді, зокрема роль органів місцевого самоврядування в її формуванні та реалізації в умовах миру й воєнного стану;
 • захист прав дітей та забезпечення їх безпеки за умов воєнних злочинів, геноциду, агресії і злочинів проти людяності;
 • кримінологічні аспекти деліктної поведінки дітей в Україні;
 • соціальне та економічне значення здійснення ювенальної політики;
 • вітчизняні та міжнародні стандарти захисту прав дітей у сфері охорони здоров’я;
 • види насильства щодо дітей, правові засади протидії насильству щодо дітей, систему органів запобігання дитячому насильству;
 • історичний та зарубіжний досвід реалізації ювенальної політики тощо.

До написання монографії з-поміж багатьох фахівців були залучені, зокрема, такі автори:

 1. Баймуратов Михайло Олександрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 2. Басиста Ірина Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ, член Науково-консультативної Ради при Верховному Суді;
 3. Березняк Василь Сергійович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 4. Джафарова Олена В’ячеславівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету внутрішніх справ;
 5. Каторкін Роман Анатолійович – доктор філософії, старший науковий співробітник наукової лабораторії соціологічних та кримінально-правових досліджень Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 6. Кофман Борис Якович – доктор юридичних наук, старший дослідник, професор кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля;
 7. Логвиненко Борис Олексійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 8. Лук’яненко Тетяна Володимирівна – доктор філософії в галузі права, доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 9. Назар Юрій Степанович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ;
 10. Наливайко Лариса Романівна – доктор юридичних наук, професор, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 11. Наумкіна Світлана Михайлівна – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 12. Опацький Роман Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 13. Пиріг Ігор Володимирович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 14. Плетенець Віктор Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 15. Уварова Наталія Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 16. Юзікова Наталія Семенівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Щиро вдячні всім авторам, які долучилися до написання колективної монографії!

Поширити