Під егідою Куявського університету у Влоцлавеку вийшла друком зарубіжна колективна монографія з...

Під егідою Куявського університету у Влоцлавеку вийшла друком зарубіжна колективна монографія з публічного управління

1009

За підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва Куявським університетом у Влоцлавеку (Республіка Польща) та Університетом митної справи та фінансів видана колективна монографія на тему “The system of public administration in the context of decentralization of power”.

15 вересня 2020 року відбулась зустріч доктора юридичних наук, доцента, директора Центру українсько-європейського наукового співробітництва Віхляєва Михайла Юрійовича, кандидата економічних наук, голови наглядової ради Центру українсько-європейського наукового співробітництва Головка Олега Павловича з офіційним представником Університету митної справи та фінансів – доктором юридичних наук, професором, проректором з наукової роботи Приймаченком Дмитром Володимировичем, якому був подарований вітальний екземпляр колективної монографії у спеціальній екологічній сумці.

У написанні колективної монографії взяли участь науковці, викладачі та аспіранти.

Монографію видано європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дало можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожному розділу, включеному до колективної монографії, присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень:

Баланюк Юрій Вікторович – кандидат технічних наук, голова Національного агентства кваліфікацій;

Баштанник Алла Григорівна – кандидат наук з державного управління, заступник директора Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України;

Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління;

Гнатенко Валерій Сергійович – кандидат економічних наук, депутат, член Комітету з питань бюджету Верховної Ради України;

Головка Анатолій Анатолійович – кандидат політичних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень;

Дерун Тетяна Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України;

Дрозд Валентина Георгіївна – доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, начальник 3-го відділу Науково-дослідної лабораторії  проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Мазур Віталій Григорович – викладач Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету;

Миронюк  Роман Вікторович – доктор юридичного наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Миронюк Станіслава Анатоліївна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Панченко Олег Анатолійович – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, директор ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», президент Громадської організації «Всеукраїнська професійна психіатрична ліга»;

Рагімов Фаіг – кандидат наук з державного управління, докторант Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Семигіна Тетяна Валеріївна – доктор політичних наук, професор, член Національного агентства кваліфікацій;

Стахова Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри управління та адміністрування КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»;

Терешкевич Галина Тарасівна (с. Діогена) –  кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України;

Ткачук Людмила Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету;

Циганов Олег Григорович – доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії Проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України.

Висловлюємо подяку всім авторам монографії та бажаємо їм професійних успіхів і досягнень!

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/53

Поширити