Під егідою Польського університету Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku вийшла друком колективна...

Під егідою Польського університету Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku вийшла друком колективна монографія з суспільних наук

1796

Польським університетом Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku за сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва, була представлена монографія, присвячена актуальним питанням суспільних наук. Колективну працю було видано європейським видавництвом «Izdevnieciba «Baltija Publishing» (м. Рига, Латвія), що дає можливість авторам представити її як видання, опубліковане у країні Європейського Союзу.

Колективна монографія «Проблеми та перспективи розвитку галузі суспільних наук України і країн ЄС: порівняльний аналіз» – це наукова праця, що відображає результати досліджень теоретичного, прикладного, прогнозного та методичного характеру, проведеного групою дослідників, серед яких:

Бейлін Михайло Валерійович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури;

Соїна Ірина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземної мов Харківської державної академії фізичної культури;

Вакуленко Світлана Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Газнюк Лідія Михайлівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури;

Семенова Юлія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури;

Горбань Річард Анатолійович, доктор філософських наук, професор, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв;

Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та методології пізнання Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Євдокимова Ірина Анатоліївна, кандидат соціологічних наук, доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Бутиліна Олена Вікторівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Ільницька Любов Віталіївна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Укрмедпатентінформ;

Кирилюк Наталія Андріївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій;

Дубовик Наталія Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій;

Кікінежді  Оксана Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач-професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, директор Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В.Гнатюка;

Кізь Ольга Богданівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Коппель Олена Арнольдівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішної політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Пархомчук Олена Станіславівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Лаврут Ольга Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Меняйло Вікторія Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної фізики та наноматеріалів Запорізького національного університету;

Муляр Володимир Ілліч, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук Житомирського державного технологічного університету;

Орєхова Світлана Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету;

Петасюк Олена Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Фарина Альона Сергіївна, кандидат історичних наук, завідувач кафедри суспільних дисциплін Луцького педагогічного коледжу;

Ковальчук Ірина Леонідівна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач навчально-методичного кабінету Луцького педагогічного коледжу;

Федоренко Володимир Валерійович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова;

Чикаренко Ірина Аркадіївна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Маматова Тетяна Валеріївна, доктор наук з державного управління, професор,  професор кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Шедяков Володимир Євгенович, доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний дослідник.

Висловлюємо подяку усім, хто взяв участь у написанні колективної праці!

Поширити