Професійна компетентність – вимога часу

Професійна компетентність – вимога часу

1581

Перехід до інформаційного суспільства, в якому вміння вчитися протягом усього життя, вміння бачити проблеми і вибудовувати свою діяльність, оцінювати результати у ході роботи і вносити корективи, працювати в команді стають головними уміннями успішної людини. Удосконалення професійної компетентності фахівців забезпечується шляхом участі у стажуваннях.

За сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва у м. Влоцлавек, Республіка Польща 25 березня – 5 квітня 2019 року проведене науково-педагогічне стажування «Освіта в галузі природничих наук як складова частина системи освіти України та країн ЄС». Серед учасників стажування – фахівці різних сфер природничих наук:

Анісімов Володимир Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фармацевтичної хімії (Одеський національний медичний університет);

Головатюк Людмила Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології, екології та методики їх викладання (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка);

Гулай Олександр Володимирович, доктор біологічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка);

Делі Ольга Федорівна, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри зоології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Музафарова Валентина Андріївна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії генетичних ресурсів зернових культур (Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук);

Підгорна Світлана Яківна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова)
Подопригора Наталія Володимирівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка);

Рижко Ірина Леонідівна, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології біологічного факультету (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Руда Марія Віталіївна, кандидат технічних наук, викладач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола (Національний університет «Львівська політехніка»);

Черничко Катерина Йосипівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити