Результати міжнародної науково-практичної конференції з філологічних наук

Результати міжнародної науково-практичної конференції з філологічних наук

1152

9–10 липня 2021 року в м. Влоцлавек (Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулася міжнародна науково-практична конференція «Philological sciences and translation studies: European potential».

У роботі конференції взяли участь понад 100 вчених – докторів і кандидатів наук, аспірантів та студентів – з провідних закладів вищої освіти та науково-дослідних установ України, а також практичні працівники, які мають або здобувають філологічну освіту, наприклад:

 • Л.А. Білоконенко – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет;
 • О.Є. Бондарева – доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • О.В. Вовк – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та теорії літератури, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • С.П. Гнєзділова – кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри українознавства, Національний університет «Одеська морська академія»;
 • Є.В. Долинський – доктор педагогічних наук, професор кафедри германської філології та перекладознавства, Хмельницький національний університет;
 • С.М. Климович – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української філології та журналістики, Херсонський державний університет;
 • Т.П. Коропатніцька – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Л.М. Костич – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Ю.В. Крапива – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри загального та прикладного мовознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • С.А. Любимова – кандидат філологічних наук, доцент, докторант, Київський національний лінгвістичний університет;
 • О.В. Мазепова – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Л.Л. Макарук – доктор філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • С.А. Мартос – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української філології та журналістики, Херсонський державний університет;
 • О.В. Медведь – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри документознавства та української мови, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Н.Й. Нодь – кандидат філологічних наук, доцент кафедри угорської філології, Ужгородський національний університет;
 • І.Г. Павлова – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
 • Л.М. Пелепейченко – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій, Національна академія Національної гвардії України;
 • Г.В. Поліщук – доктор філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 • С.М. Ревуцька – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій, Національна академія Національної гвардії України;
 • Т.М. Уділова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології і перекладу, Запорізький національний університет;
 • І.К. Цюп’як – кандидат філологічних наук, професор кафедри філології та мовної комунікації, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
 • О.В. Чорноус – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, Кропивницький інститут державного та муніципального управління;
 • В.Г. Шкляревський – інженер-програміст лабораторії комп’ютерної лінгвістики, здобувач кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського, Київський національний лінгвістичний університет;
 • та інші.

Кожній опублікованій роботі присвоєно DOI, що дає авторам змогу знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

З тезами доповідей учасників конференції можна ознайомитися за посиланням.

Висловлюємо подяку всім учасникам заходу та бажаємо професійних успіхів і досягнень!

Поширити