Результати науково-педагогічного стажування з педагогічних наук

Результати науково-педагогічного стажування з педагогічних наук

683

Підходи та методики навчання змінюються впродовж усієї історії людства, а в наш час, у добу глобалізації, питання розвитку освіти стоїть особливо гостро. На щастя, у науково-педагогічних співробітників закладів вищої освіти, наукових співробітників наукових установ, докторантів, які мають або здобувають освіту в галузі педагогічних і психологічних наук, була нагода покращити свою викладацьку компетентність.

З 22 листопада по 31 грудня 2021 року на базі Куявського університету у Влоцлавеку (Республіка Польща) відбулося наукового-педагогічне стажування «Досвід європейських країн щодо впровадження в систему підготовки педагогів та психологів нових форм організації та методів освіти». До наукового заходу долучилися:

 • Борець Юлія Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Академія Державної пенітенціарної служби;
 • Брижак Надія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет;
 • Бугера Юлія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 • Буйняк Мар’яна Геннадіївна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 • Вавілова Альона Сергіївна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Дєнічєва Ольга Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання, Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 • Заблоцький Андрій Русланович – доктор філософії, старший викладач кафедри педагогіки та психології, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка;
 • Іванова Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет;
 • Клим Мар’яна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, Дрогобицький державний педагогічний універиситет імені Івана Франка;
 • Кобаль Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Мукачівський державний університет;
 • Корнілова Катерина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Кропивко Ірина Валентинівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Марціновська Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 • Михальська Світлана Анатоліївна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 • Михальська Юлія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 • Пєчка Лариса Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
 • Приходько Станіслава Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Росквас Ігор Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Хмельницький національний університет;
 • Рязанцева Дар’я Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Саєнко Олександр Григорович – доктор філософії у галузі технічних наук, начальник кафедри військово-гуманітарних дисциплін, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
 • Сивик Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики німецької мови, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • Синишина Вікторія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”;
 • Срібна Оксана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри безпеки польотів факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху, Льотна Академія Національного авіаційного університету;
 • Сторонська Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • Теличко Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови, літератури з методиками навчання, Мукачівський державний університет;
 • Теличко Тетяна Віталіївна – доктор філософії, асистент кафедри теорії і методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет;
 • Томашевська Мирослава Олегівна – доктор філософії з педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет;
 • Третяк Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка;
 • Турчинова Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету природничо-географічної освіти та екології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Храбан Тетяна Євгенівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри іноземних мов, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
 • Човрій Софія Юліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет;
 • Школяр Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Хмельницький національний університет;
 • Штих Ірина Ігорівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології, Мукачівський державний університет.

Учасники заходу були забезпечені сертифікатами про проходження науково-педагогічного стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, та збірниками тез науково-методичних доповідей.

Дякуємо всім, хто долучився, за активну участь у науковій події!

Поширити