Розіслано матеріали науково-педагогічного стажування, що пройшло на базі Куявського університету у Влоцлавеку

Розіслано матеріали науково-педагогічного стажування, що пройшло на базі Куявського університету у Влоцлавеку

1359

За результатами науково-педагогічного стажування «ПРОБЛЕМИ ТА ПРОЦЕС РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС» (м. Влоцлавек, Республіка Польща), що відбулося у період з 4 листопада по 13 грудня 2019 року під керівництвом Куявського університету у Влоцлавеку, була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей та сертифікатів про проходження стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту в галузі державного управління.

Бажання взяти участь у стажуванні виявили такі науковці з України:

Баштанник Алла Григорівна – кандидат наук з державного управління, заступник директора, Дніпровське регіональне відділення Національної школи суддів України;

Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління;

Звездова Олеся Олександрівна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

Коваленко Ольга Олександрівна – старший викладач Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет»;

Кризина Наталя Павлівна – кандидат наук з державного управління, професор, заслужений лікар України, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління При Президентові України;

Чиркова Надія Олександрівна – аспірант кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національна академія державного управління при Президентові України.

Поширити