Селекційні розробки у вирішенні продовольчої проблеми

Селекційні розробки у вирішенні продовольчої проблеми

744
Сьогодні, 19 серпня, відбулася завершальна лекція в межах науково-педагогічного підвищення кваліфікації в галузі аграрних наук і продовольства, що було організоване Інститутом зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, Куявським університетом у Влоцлавеку та Центром українсько-європейського наукового співробітництва.
Онлайн-лекція була присвячена темі «Селекційні розробки у вирішенні продовольчої проблеми». Спікером на цьому заході був Лавриненко Юрій Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, провідний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН України. Юрій Олександрович є справжнім фахівцем у своїй справі: він працює в Інституті зрошуваного землеробства НААН України вже 46 років! До напрямів його наукових пошуків належать адаптивне екологічно безпечне рослинництво, генетичні основи селекції та створення сортів із високою специфічною адаптивністю до умов зрошення, різноманіття генофонду зернових культур у первинних і вторинних генетичних центрах тощо. Юрій Олександрович відомий усім як співукладач «Англо-російсько-українського біологічного словника (генетика, молекулярна біологія, біотехнологія, медицина)».
Ця лекція була дуже цікавою та змістовною. Юрій Олександрович говорив про динаміку світової чисельності населення та площу орних і сільськогосподарських угідь, що припадають на одну людину. Зараз відбувається зменшення орної землі за збільшення кількості населення. Є нагальна потреба для людства – збільшити продовольчі ресурси. Однак в Україні нині ми бачимо збільшення врожайності, що забезпечене селекційними розробками. Україна посідає 3 місце у світі за врожайністю (більша врожайність лише в США та Аргентині), і це також завдяки селекційним розробкам.
Юрій Олександрович наголосив на тому, що увага селекціонерів Інституту зрошуваного землеробства НААН України нині звернена на сою, люцерну, кукурудзу та багато інших культур.
Щиро дякуємо всім учасникам за активну участь! Чекаємо Вас на нових заходах!
Поширити