Стажування як форма підвищення кваліфікації професійних кадрів у галузі філології

Стажування як форма підвищення кваліфікації професійних кадрів у галузі філології

2757

Система освіти повинна задовольняти потреби суспільства в інноваційному оновленні. У процесі вдосконалення структури вітчизняної освітньої системи відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства необхідно переосмислити вітчизняну освітню теорію і практику, уточнити їх цілі, завдання та механізми реалізації, сформувати нові підходи до підготовки та підвищення кваліфікації професійних кадрів.

З 25 березня по 5 квітня 2019 року у м. Влоцлавек (Республіка Польща) науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають філологічну освіту, мали змогу пройти науково-педагогічне стажування «Філологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС». Понад 40 науковців з різних регіонів України взяли участь у стажуванні. Серед них:

Архіпова Ірина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»);
Базова Віра Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики (Національний авіаційний університет);
Баланаєва Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри іноземних мов (Донецький юридичний інститут МВС України);
Баранцова Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького);
Бігун Ольга Альбертівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);
Бігунова Наталя Олександрівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови факультету романо-германської філології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);
Война Марина Олексіївна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Гармаш Олена Леонідівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладу (Приазовський державний технічний університет);
Годік Катерина Олександрівна, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу теорії літератури та компаративістики (Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України);
Голіяд Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця (Київський національний лінгвістичний університет);
Дячук Наталія Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка);
Ерсьозоглу Рукіє, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри східних мов та методики викладання східних мов (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);
Іваненко Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, викладач кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Ірчишина Марина Віталіївна, магістр англійської філології, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ);
Кириченко Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри фонетики і практики англійської мови (Київський національний лінгвістичний університет);
Коваль Людмила Михайлівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови (Донецький національний університет імені Василя Стуса);
Котлярова Вікторія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького);
Лещенко Ганна Веніамінівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Черкаський державний технологічний університет);
Магдюк Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання (Хмельницький національний університет);
Мамонова Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України);
Мартинюк Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов та інтерлінгвістики (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
Миронова Наталя Володимирівна, кандидат філoлoгічних наук, cтарший викладач кафeдри рoманcькoї і нoвoгрeцькoї філoлoгії та пeрeкладу з викoнанням oбoв’язків заcтупника дeкана факультeту пeрeкладачів (Київcький націoнальний лінгвіcтичний унівeрcитeт);
Муратова Ольга Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри української філології (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»);
Насалевич Тамара Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького);
Овсейчик Станіслава Володимирівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Опришко Наталя Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та лінгводидактики (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
Оробінська Марія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та лінгводидактики (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
Позніхіренко Юлія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і германістики (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);
Попова Олександра Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»);
Попойлик Юлія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, викладач кафедри мовознавства (Івано-Франківський національний медичний університет);
Тарасова Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання (Хмельницький національний університет);
Тітова Ольга Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»);
Ткач Марина Валеріївна, старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького);
Фока Марія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка);
Хамазюк Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри німецької та другої іноземної мови (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького);
Хода Лідія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького (Львівський національний університет імені Івана Франка);
Чернишова Ірина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»);
Шапошник Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики (Херсонський державний університет);
Юрса Людмила Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Яковлєва Марина Леонідівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов (Одеська національна академія харчових технологій);
Якушко Катерина Григорівна,кандидат педагогічних наук, cтарший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей (Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити