Стажування як спеціально організована взаємодія фахівців-науковців, практиків та інтернів з оволодіння сучасним...

Стажування як спеціально організована взаємодія фахівців-науковців, практиків та інтернів з оволодіння сучасним змістом і технологіями діяльності

2154

З метою освоєння нових методів, технологій і елементів професійної діяльності, інших досягнень теорії і практики у сфері медицини та фармації Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва виступила організатором науково-педагогічного стажування «Медична освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС», яке проведене 25 березня – 5 квітня 2019 року. Фахівці медичних освітніх та освітньо-наукових закладів взяли участь у стажуванні. Серед них:

Аваков Валентин Валентинович, кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячої стоматології (Івано-Франківський національний медичний університет);
Атаманчук Оксана Володимирівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячої стоматології (Івано-Франківський національний медичний університет);
Балим Юрій Петрович, професор кафедри ветеринарної репродуктології (Харківська державна зооветеринарна академія);
Біденко Наталія Василівна, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);
Бойченко Альона Дмитрівна, доктор медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 1 та неонатології (Харківський національний медичний університет);
Бреславець Наталія Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології № 2 (Харківська медична академія післядипломної освіти);
Велігоцький Олексій Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендоскопії та хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти);
Вельчинська Олена Василівна, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);
Вельчинський Володимир Вікторович, магістратура (спеціальність «антикорупційна справа») (Міжрегіональна академія управління персоналом);
Волос Лілія Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького);
Гончарь Маргарита Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології (Харківський національний медичний університет);
Денисюк Тетяна Олексіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри ендоскопії та хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти);
Дзевульська Ірина Вікторівна, доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);
Єрмоленко Тамара Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури (Харківський національний медичний університет);
Зак Максим Юрійович, доктор медичних наук, завідувач кафедри пропедевтичних та медико-профілактичних дисциплін (Чорноморський національний університет імені Петра Могили);
Іванова Марія Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії з курсом стоматології ФПО (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова);
Камінський Ростислав Феліксович, кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);
Карабут Лариса Василівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики (Національний фармацевтичний університет);
Коваль Ольга Іванівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний університет імені О.О Богомольця);
Кононенко Алевтина Геннадіївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фізіології та анатомії людини (Національний фармацевтичний університет);
Котелюх Марія Юріївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології (Харківський національний медичний університет);
Кузнецова Мілена Олександрівна, асистент кафедри патологічної фізіології імені Д.О. Альперна (Харківський національний медичний університет);
Кузнєцова Ірина Костянтинівна, асистент кафедри медичної біології (Харківський національний медичний університет);
Кузьменко Юрій Юрійович, доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);
Кушнір Юлія Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»);
Леонов Андрій Васильович, кандидат медичних наук, доцент (Харківська медична академія післядипломної освіти);
Ліскевич Ірина Ігорівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології та нейрохірургії (Івано-Франківський національний медичний університет);
Маліков Олександр Вячеславович, кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);
Михайлусов Ростислав Миколайович, доктор медичних наук, доцент кафедри ендоскопії та хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти);
Ніколаєнко Оксана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри латинської мови (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);
Ніконов Андрій Юрійович, доктор медичних наук, завідувач кафедри ортопедичної стоматології № 2 (Харківська медична академія післядипломної освіти);
Огнєва Олена Валентинівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології (Харківський національний медичний університет);
Остапко Олена Іванівна, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);
Полякова Світлана Олександрівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри фтизіопульмонології (Одеський національний медичний університет);
Примаченко Валентина Іванівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);
Слюсаренко Назар Яремович, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології (Івано-Франківський національний медичний університет);
Стецишин Р.В., доктор медичних наук, професор кафедри загальної, дитячої та онкологічної урології (Харківська медична академія післядипломної освіти);
Страховецький Вiталiй Сергiйович, доктор медичних наук, доцент (Харківська медична академія післядипломної освіти);
Титаренко Валентин Миколайович, асистент кафедри анатомії людини (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);
Філіппова Олександра Юріївна, доктор медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини 2 (Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»);
Чередніченко Наталія Валеріївна, кандидат медичних наук, викладач курсу психіатрії кафедри загальної практики-сімейної медицини (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України);
Черепюк Олена Миколаївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячої стоматології (Івано-Франківський національний медичний університет);
Шадрін Олег Валентинович, кандидат медичних наук, доцент (Харківська медична академія післядипломної освіти).

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити