У м. Кременчуку пройшла VII Міжнародна наукова конференція з права

У м. Кременчуку пройшла VII Міжнародна наукова конференція з права

571

Україна – досить молода держава, і наша юридична наука перебуває ще на етапі свого становлення та розвитку. Саме тому є нагальна потреба в дискурсах стосовно її проблем та методів удосконалення.

За сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва 21–22 січня 2022 року у м. Кременчуку відбулася міжнародна наукова конференція під назвою «Теоретичні і практичні проблеми реалізації норм права». До наукової події мали змогу долучитись як викладачі правничих дисциплін вищих навчальних закладів, так і працівники судових і правоохоронних органів, адвокати України, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

У науковій конференції брали участь:

 • Александренко Олена Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник науково-дослідної  лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології Національної академії внутрішніх справ;
 • Атаманчук Наталія Іванівна – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України;
 • Грищук Аліна Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Д’ячкова Наталія Анатоліївна  – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення та адміністрування транспортної діяльності  Українського державного університету залізничного транспорту;
 • Єфремова Наталя Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Жукова Євгенія Олексіївна – кандидат юридичних наук, докторант Міжрегіональної академії управління персоналом;
 • Забара Ігор Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Зозуля Олександр Ігорович – доктор юридичних наук, доцент, завідуючий сектором порівняльного конституційного та муніципального права, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України;
 • Камардіна Юлія Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватно-правових дисциплін Маріупольського державного університету;
 • Капітаненко Наталія Петрівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проєктами Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету;
 • Кириченко Юрій Вікторович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри політології та права Національного університету «Запорізька політехніка»;
 • Криворучко Вікторія Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри філософії, політології, психології і права Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 • Кузнєцов Сергій Сергійович – кандидат політичних наук, директор Навчального центру фахівців морського транспорту;
 • Лабенська Лілія Леонідівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Дніпровського гуманітарного університету;
 • Ломакіна Анастасія Андріївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки Українського державного хіміко-технологічного університету;
 • Маркова Олена Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Мирошниченко Юрій Михайлович – кандидат юридичних наук, голова Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області;
 • Пільков Костянтин Миколайович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України;
 • Степанова Юлія Петрівна – кандидат юридичних наук, заступник начальника науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 • Хрідочкін Андрій Вікторович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки Українського державного хіміко-технологічного університету.

Дякуємо всім учасникам конференції за активну участь!

Поширити