У Влоцлавеку було організовано науково-педагогічне стажування з юридичної освіти

У Влоцлавеку було організовано науково-педагогічне стажування з юридичної освіти

1687

Юридична освіта – частина системи спеціалізованої освіти, яка забезпечує підготовку правознавців (юристів) для роботи в державному апараті, судах, адвокатурі, народному господарстві, правоохоронних органах. Це невід’ємна складова суспільства.

Саме тому у період із 16 листопада по 28 грудня 2020 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) було організовано науково-педагогічне стажування на тему «Юридична освіта в Україні та країнах ЄС: суперечності та шляхи вдосконалення».

У цьому заході взяли участь різні фахівці. Серед них:

 • Адаховська Надія Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія»;
 • Антошина Ірина Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, Національний університет «Одеська юридична академія»;
 • Бабенко Антон Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, Університет державної фіскальної служби України;
 • Бєгова Таміла Іжрасівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Брода Аліна Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету;
 • Валуєва Людмила Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін, Національний університет «Одеська морська академія»;
 • Великорода Олександр Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Георгієвський Юрій Валентинович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; завідувач наукового відділу правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України;
 • Горбань Наталія Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Грибачова Ірина Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства, Сумський державний університет;
 • Данилюк Леся Романівна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри трудового, екологічного та аграрного права, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Данченко Катерина Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права, Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ;
 • Зуй Валентина Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Каменський Дмитро Васильович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства, Бердянський державний педагогічний університет;
 • Книш Віталій Васильович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету, Запорізький національний університет;
 • Колпаков Валерій Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет;
 • Кремова Дар’я Сергіївна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 Право, Запорізький національний університет;
 • Кузьменко Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Мельник Ярослав Ярославович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Мельничук Світлана Миколаївна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного та приватного права, Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) Національна  академія внутрішніх справ;
 • Негребецький Владислав Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Нікітенко Віктор Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Таран Ольга Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права, Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ;
 • Терела Галина Василівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Тимошенко Юрій Петрович – кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом;
 • Тулянцева Валерія Андріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
 • Уварова Наталія Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 • Чорна Вікторія Григорівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Шевчук Олександр Михайлович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Учасниками був виконаний навчальний план науково-педагогічного стажування в обсязі 180 навчальних / робочих годин (6 кредитів).

Дякуємо всім учасникам, хто взяв участь у цьому заході!

Поширити