У Влоцлавеку було організовано науково-педагогічне стажування з фізичної культури

У Влоцлавеку було організовано науково-педагогічне стажування з фізичної культури

1232

Фізичне виховання є складовою всебічного розвитку особистості. Воно спрямоване на забезпечення фізичного розвитку індивіда, зміцнення здоров’я, морфологічне і функціональне вдосконалення організму людини. Чим більше розвинені фізичні і духовні сили людини, тим вищий рівень її працездатності і результативності праці. Отже, проблема фізичного виховання і сьогодні є актуальною та соціально значущою. Здорова людина більш активна, мобільна, життєрадісна і загалом життєздатніша.

Саме тому було організовано у період із 16 листопада по 28 грудня 2020 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) науково-педагогічне стажування на тему «Траєкторія модернізації у системі підготовки педагогічних кадрів із фізичної культури».

Сертифікат, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу отримали такі фахівці:

 • Асаулюк Інна Олексіївна – доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент, декан факультету фізичного виховання і спорту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Ващук Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Дзензелюк Дмитро Олексійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій, Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Університет Україна»;
 • Дивигора Юрій Ігорович – кандидат психологічних наук, професор кафедри тактичної підготовки, Національна академія внутрішніх справ;
 • Дроздова Катерина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;
 • Дьоміна Жанна Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
 • Журавльов Юрій Геннадійович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту, Національний університет «Запорізька політехніка»;
 • Кокарев Борис Валерійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної  культури і спорту, Запорізький національний університет;
 • Кульчицька Ірина Анатоліївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри теорії і методики спорту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Сіренко Романа Романівна – доктор наук з державного управління, доцент кафедри фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Шукатка Оксана Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Юр’єв Станіслав Олегович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, Харківський національний університет Повітряних Сил;
 • Ягодзінський Віталій Петрович – кандидат педагогічних наук, заступник начальника кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, Військова академія (м. Одеса)
 • та інші. 

Учасниками був виконаний навчальний план науково-педагогічного стажування в обсязі 180 навчальних / робочих годин (6 кредитів).

Щиро дякуємо всім учасникам, хто долучився до цього заходу!

Поширити