У Влоцлавеку відбулось науково-педагогічне стажування з педагогіки та психології

У Влоцлавеку відбулось науково-педагогічне стажування з педагогіки та психології

1186

За підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва з 8 лютого по 19 березня 2021 року науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та викладачі з України пройшли науково-педагогічне стажування на тему «Педагогіка і психологія: продуктивна взаємодія в освітньому процесі» в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща).

18 травня 2021 року була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей та сертифікатів про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) всім учасникам, серед яких:

 • Аніщенко Вікторія Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби;
 • Ачкан Віталій Валентинович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики та методики навчання математики Бердянського державного педагогічного університету;
 • Бєляєв Сергій Борисович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Бохонкова Юлія Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 • Войтовська Оксана Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • Кушнірук Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • Лисенко Олександра Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Лосієвська Ольга Геннадіївна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені В. Даля;
 • Проскурняк Олена Ігорівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Склярук Анастасія Володимирівна     – доктор психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету;
 • Сура Наталія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Національного транспортного університету;
 • Тесленко Валентин Вікторович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Ткаченко Ігор Анатолійович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 • та інші.

Висловлюємо величезну подяку всім учасникам, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні!

Поширити