Успішно видана колективна монографія з філологічних наук

Успішно видана колективна монографія з філологічних наук

1891
Вже вкотре Cuiavian University in Wloclawek за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва запрошує до написання колективної монографії науковців, викладачів, аспірантів. Видання «Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries» дало змогу колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю, представити підсумки своїх досліджень.
До написання колективної монографії долучились, зокрема:
 • Бойко Яна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу, Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”;
 • Василенко Галина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування, Національний університет “Запорізька політехніка”;
 • Гриня Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Єлісеєнко Анна Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов, Харківська державна зооветеринарна академія;
 • Зайцева Станіслава Станіславівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри мовної підготовки іноземних громадян, Сумський державний університет;
 • Ільченко Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, Запорізький національний університет;
 • Кизилова Віталіна Володимирівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філологічних дисциплін, ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;
 • Кобякова Ірина Карпівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології, Сумський державний університет;
 • Коваль Галина Василівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу фольклористики, Інститут народознавства;
 • Куликова Вікторія Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 • Кульбабська Олена Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Матвєєва Світлана Анатоліївна – доктор філологічних наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Морозова Ірина Борисівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Нанівський Роман Семенович – викладач кафедри іноземних мов, Національний університет “Львівська політехніка”;
 • Павликівська Наталія Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Пожарицька Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри граматики англійської мови, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Привалова Світлана Павлівна – доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
 • Пріма Раїса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Прокопчук Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Репушевська Ірина Ігорівна – асистент кафедри “Філологія”, Одеський національний морський університет;
 • Сорока Тетяна Вячеславівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології, Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
 • Стовбур Любов Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, Запорізького національного університету;
 • Чолан Вікторія Янівна – кандидат філологічних наук, докторант Інституту філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Швачко Світлана Олексіївна – доктор філологічних наук, професор, Aкадемік Академії Наук Вищої школи України, професор кафедри германської філології, Сумський державний університет;
 • Якушко Катерина Григорівна – кандидат педагогічних наук, кафедра англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • та інші.
Кожному розділу, включеному до колективної монографії, присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.
З монографією можна ознайомитись за посиланням.
Висловлюємо подяку всім авторам монографії та бажаємо їм професійних успіхів і досягнень!
Поширити