Успішно завершилась міжнародна науково-практична конференція з журналістики, PR, ЗМІ та комунікацій

Успішно завершилась міжнародна науково-практична конференція з журналістики, PR, ЗМІ та комунікацій

1799

У наш час медіа визначають структуру всього політичного поля, оскільки для більшості населення це єдине джерело інформації та канал зв’язку з владними суб’єктами. Вивчення стану медіасфери України, особливо в умовах нинішньої політикоекономічної кризи, стає однією з передумов ефективного подолання негативних явищ і започаткування позитивної динаміки всієї політичної системи країни. Саме тому з 27 по 28 листопада 2020 року Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) спільно із Центром українсько-європейського наукового співробітництва провели заочну міжнародну науково-практичну конференцію «The European development trends in journalism, PR, media and communication».

У ній узяли участь науковці провідних закладів вищої освіти країни. Серед них:

 • Березенко Віта Віталіївна, доктор наук із соціальних комунікацій, Запорізький національний університет;
 • Брадов Володимир Вікторович, кандидат економічних наук, Університет державної фіскальної служби України;
 • Водолазька Світлана Анатоліївна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Горська Катерина Олександрівна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Гулай Василь Васильович, доктор політичних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Демченко Наталя Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Джиджора Євген Володимирович, доктор філологічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Дрешпак Валерій Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, Університет митної справи та фінансів;
 • Ковпак Вікторія Анатоліївна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, Запорізький національний університет;
 • Крехно Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Лебідь Наталія Михайлівна, кандидат філологічних наук, Запорізький національний університет;
 • Лисенко Леся Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
 • Макарчук Олена Геннадіївна, кандидат історичних наук, доцент, Інститут права Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Мельникова-Курганова Олена Сергіївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, Маріупольський державний університет;
 • Насмінчук Ірина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 • Нетреба Маргарита Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Петриченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Плеханова Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, Запорізький національний університет;
 • Подоляка Надія Степанівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 • Фісенко Тетяна Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Шедяков Володимир Євгенович, доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук
 • та інші діячі науки.

Усі автори отримали збірники тез конференції та сертифікати учасників. Ознайомитись з електронною версією збірника матеріалів конференції можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing” за посиланням.

Запрошуємо авторів приєднатися до наступних заходів, що проводитимуться нашим Центром!

Поширити