Успішно завершилось науково-педагогічне стажування з медичних наук за ініціативи Куявського університету у...

Успішно завершилось науково-педагогічне стажування з медичних наук за ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку (Республіка Польща)

729

Для забезпечення якості медичної допомоги медичні працівники повинні постійно вдосконалюватися. Вони зобов’язані бути в курсі новітніх досягнень медичної науки і підтримувати свій рівень знань і навичок. Медичні університети несуть відповідальність за створення університетських середовищ, де навчання і наукові дослідження можуть розвиватися в оптимальному режимі. З метою вдосконалення медичних знань і забезпечення кращої якості охорони здоров’я активні медичні дослідження як такі повинні бути виконані у відповідних навчальних умовах. Університет відповідає за надання обов’язкової базової навчальної програми у вільному академічному середовищі, де навчання і наукові дослідження будуть розвиватися в кращу сторону.

З метою розширення кругозору і компетентностей, стилю і стратегії мислення, мовних та культурних навичок комунікації 3 серпня – 11 вересня 2020 року у Куявському університеті у Влоцлавеку (м. Влоцлавек, Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва проходило науково-педагогічне стажування «Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів медичної освіти в Україні та країнах ЄС».

Програма стажування:

  1. Навчальне середовище у вищих навчальних медичних закладах як простір для адаптації до професійної діяльності майбутніх лікарів.
  2. Вивчення сучасних методів виявлення фальсифікованих лікарських засобів.
  3. Аналіз систем медичної освіти в Німеччині, Польщі, Австрії та в Україні.
  4. Використання дистанційних технологій в умовах модернізації системи освіти України до світової системи навчання.
  5. Впровадження викладання інструментальних методів аналізу органічних речовин як основи європейських стандартів розробки лікарських засобів.
  6. Симуляційні технології в сучасній медичній освіті.
  7. Перспективи забезпечення вищої медичної освіти європейського рівня в Україні вконтексті сучасних інформаційних технологій.
  8. Досвід країн ЄС в управлінні сферою охорони здоров’я.
  9. Сучасний погляд на проблему підвищення якості медичної освіти. Досвід реформування медичної освіти Республіки Польща.
  10. Участь у семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями.

У стажуванні взяли участь науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які здобувають медичну освіту.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Висловлюємо  величезну подяку всім, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні.

Поширити