Ужгородський національний університет та Куявський університет у Влоцлавеку організували видання колективної монографії...

Ужгородський національний університет та Куявський університет у Влоцлавеку організували видання колективної монографії зі суспільних наук

1253

Суспільство – це об’єднання людей, яке має спільні риси: культуру, мову, територію, релігію. Вивченням історії суспільства, його сьогодення та прогнозів його розвитку в майбутньому займаються суспільні науки: історія, соціологія, політологія, антропологія тощо. Роль цих наук важко переоцінити.

Саме це підштовхнуло Ужгородський національний університет та Куявський університет у Влоцлавеку організувати створення колективної монографії «Social Sciences: Regularities and Development Trends», яка мала на меті розкрити проблеми суспільних наук.

Цей захід викликав інтерес багатьох українських науковців. Зокрема у створенні монографії взяли участь:

 • Антохів-Сколоздра Олеся Михайлівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділу теорії, історії та філософії інформаційного права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;
 • Брензович Катерина Степанівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету;
 • Була Світлана Петрівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Горло Наталя Віталіївна, доктор політичних наук, доцент кафедри політології Запорізького національного університету;
 • Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая;
 • Лешанич Мирослав Миколайович, викладач кафедри міжнародної політики Ужгородського національного університету;
 • Лушагіна Тетяна Вікторівна, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 • Максименко Ольга Олександрівна, провідний соціолог відділу методології та методів соціології Інституту соціології Національної академії наук України;
 • Матвієнків Світлана Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних інститутів і процесів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Машкара-Чокнадій Вікторія Василівна, викладач кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету;
 • Ніколаюк Тетяна Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувачка кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
 • Палінчак Микола Михайлович, доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету;
 • Руденко Юлія Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Київського кооперативного інституту бізнесу і права;
 • Свідерська Ольга Іванівна, кандидат політичних наук, асистент кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Світлик Неля Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби Ужгородського національного університету;
 • Сінельніков Іван Григорович, доцент, заслужений працівник культури України, доцент кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Сінельнікова Валентина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Фісенко Тетяна Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Хорішко Лілія Сергіївна, доктор політичних наук, доцент кафедри політології Запорізького національного університету
 • та інші. 

Усі учасники отримали примірники колективної монографії та сертифікати учасника.

Колективна монографія «Social Sciences: Regularities and Development Trends» розміщена на офіційному сайті європейського видавництва «Izdevnieciba «Baltija Publishing» (м. Рига, Латвія) за посиланням.

Щиро дякуємо всім учасникам, хто долучився до написання колективної монографії!

Поширити