В Куявському університеті у Влоцлавеку пройшла конференція з природничих наук

В Куявському університеті у Влоцлавеку пройшла конференція з природничих наук

1290

З метою підвищення інтересу учасників до активної наукової діяльності, а також сприяння формуванню наукових зв’язків між навчальними закладами та науковими установами 27–28 вересня 2019 року у Куявському університеті у Влоцлавеку за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва проведено низку науково-практичних конференцій.

Для викладачів, науковців, спеціалістів-практиків, аспірантів, магістрантів, студентів, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері природничих наук, проведена Міжнародна науково-практична конференція “ПРИРОДНИЧІ НАУКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ, ДОСВІД ЄС”. Її учасниками стали:

Авксентьєва Ольга Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри молекулярної біології та біотехнології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Балко Олександр Богданович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу антибіотиків Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України; Бондаренко Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділенням патології статевих залоз ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України»; Валерко Руслана Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету; Витрикуш Наталя Миронівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»; Власенко Руслана Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка; Войтенко Тетяна Анатоліївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Галиця Вадим Вячеславович, доктор хімічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист кафедри професійно-практичного циклу дисциплін лабораторного профілю КВНЗ «Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної ради; Глєбова Катерина Валеріївна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету; Гончаренко Ігор Вікторович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту еволюційної екології НАН України; Делі Ольга Федорівна, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри зоології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; Жаркова Євгенія Євгеніївна, аспірант відділу холодової адаптації Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України; Землянський Андрій Олександрович, кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету; Казначєєва Марія Сергіївна, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Колеснік Наталія Леонідівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету; Конончук Олександр Борисович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Морозенко Дмитро Володимирович, доктор ветеринарних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету; Сурган Оксана Вікторівна, викладач кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету; Татаров Нікіта Рустамович, студент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Харченко Владислав Володимирович, студент Сумського національного аграрного університету та інші. 

За результатами заходу було видано збірник матеріалів  міжнародної науково-практичної конференції.

Маємо надію, що проведені конференції збільшать можливості співробітництва, а також сприятимуть створенню та поширенню кращих практик та досвіду серед фахівців представлених галузей знань.

Поширити