В Куявському університеті у Влоцлавеку пройшло науково-педагогічне стажування з природничих наук

В Куявському університеті у Влоцлавеку пройшло науково-педагогічне стажування з природничих наук

1435

На сучасному етапі інтеграції України у світове співтовариство в умовах реформування вітчизняної освітньої системи виникає необхідність використання досвіду інших країн, осмислення його позитивних аспектів, які відображають здатність швидко адаптуватися до вимог інформаційного суспільства.

Окреслити вектори розвитку освіти, вивчити проблем реформування вищої школи в сучасному світі мали змогу учасники науково-педагогічного стажування «Проблеми та процес реформування освіти в галузі природничих наук в Україні та країнах ЄС», яке проходило 4 листопада – 13 грудня 2019 року за сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва у м. Влоцлавек, Республіка Польща. Серед учасників стажування – фахівці різних сфер природничих наук:

Арабаджи-Тіпенко Людмила Іванівна – асистент кафедри ботаніки садово-паркового господартва, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Безик Ксенія Ігорівна – асистент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний університет;

Буренкова Катерина Вікторівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної та фармацевтичної хімії, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;

Валерко Руслана Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри загальної екології, Житомирський національний агроекологічний університет;

Гладун Тетяна Святославівна – кандидат педагогічних наук, докторант, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Дубін Руслан Анатолійович – кандидат ветеринарних наук, доцент, Луганський національний аграрний університет;

Пюрко Владислав Євгенович – студент магістратури (ІІМ курсу) хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет «Україна»; вчитель з лікувальної фізкультури та асистент вчителя в інклюзивному класі, Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області;

Пюрко Ольга Євгенівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Скляр Вікторія Григорівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет;

Соборова Ольга Михайлівна – кандидат географічних наук, асистент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний університет;

Шевченко Ольга Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри органічної та фармацевтичної хімії, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити