Вчені-філологи взяли участь у написанні колективної монографії, підготовленої Куявським університетом у Влоцлавеку

Вчені-філологи взяли участь у написанні колективної монографії, підготовленої Куявським університетом у Влоцлавеку

2381

За останні три десятиліття змінилися обриси кордонів лінгвістики, уявлення про її предмет, відбувається руйнування її внутрішніх перегородок, перебудова всього її старого і добротного укладу. Першопричиною, поштовхом, який запустив процес трансформації загального простору науки про мову, стало сміливе і енергійне вторгнення деяких вчених-мовознавців в суміжні галузі знання. Існування лінгвістики в сучасній культурній ситуації неможливе в умовах самоізоляції від інших сфер знань.

Ініціювання Куявським університетом у Влоцлавеку за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва написання колективної монографії «Scientific developments of European countries in the area of philological researches» дало змогу колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю, представити підсумки своїх досліджень.

Артеменко Антоніна Іванівна – старший викладач кафедри іноземних мов  Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Архипенко Людмила Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Бандурко Зінаїда Валеріївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри німецької та романської філології Херсонського державного університету;

Боклах Дмитро Юрійович – здобувач кафедри української літератури Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Гандзюк Олександра Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Гарбера Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса;

Глазова Олександра Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Грабович Марія Вікторівна – асистент-викладач факультету іноземних мов Донецького Національного університету імені Василя Стуса;

Дейчаківська Олександра Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Дика Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Добринчук Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Дунаєвська Ольга Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Зізінська Анна Петрівна – викладач кафедри романо-германської філології та перекладу Білоцерківського національного аграрного університету;

Зірка Віра Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач Дніпропетровського відділення Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України;

Іванова Олена Андріївна – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Ільченко Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Запорізького національного університету;

Калинюк Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Кандюк-Лебідь Світлана Володимирівна – директор Миколаївського коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Капранов Ян Васильович – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри германської і фіно-угорської філології імені Г.Г. Почепцова Київського національного лінгвістичного університету;

Ковальчук Юлія Анатоліївна – аспірант ІІ року навчання кафедри українського літературознавства та компаративістики Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Корольова Алла Валерянівна – доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського національного лінгвістичного університету;

Мельник Павло Вікторович – народний депутат України, голова підкомітету з питань координації програм технічної допомоги Європейського Союзу та співпраці з Євратомом Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом;

Набок Марина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету;

Наумчук Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування Національного університету «Запорізька політехніка»;

Негер Оксана Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету;

Остапчук Яна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Панченко Олена Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Пежинська Ольга Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Плотнікова Наталя Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Національного фармацевтичного університету;

Присяжнюк Оксана Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Путрашик Василь Іванович – старший викладач кафедри журналістики, головний редактор Медіацентру Ужгородського національного університету;

Свередюк Уляна Данилівна – здобувач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка;

Скибун Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри україністики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Скрипник Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української філології КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»;

Сорочинська Ірина Русланівна – аспірантка ІV року навчання кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Степанов Андрій Валерійович – старший викладач кафедри іноземних мов Львівського торговельно-економічного університету;

Тарасова Віталіна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ткаченко Настасія Вікторівна – аспірантка кафедри української мови Запорізького національного університету;

Умрихіна Любов Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

Хом’як Іван Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія»;

Червінчук Аліна Олегівна – аспірантка факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Шевчик Катерина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Шепель Юрій Олександрович – доктор філологічних наук, професор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, академік Національної академії наук вищої освіти України;

Шийка Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства Національного універститету водного господарства та природокористування;

Шмілик Ірина Дмитрівна – викладач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка»;

Шумицька Галина Василівна – кандидат філологічних наук, декан філологічного факультету, доцент кафедри журналістики Ужгородського національного університету;

Юрса Людмила Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Висловлюємо подяку усім, хто взяв участь у написанні колективної монографії.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/45

Поширити