Відбулось науково-педагогічне стажування з фізико-математичних наук

Відбулось науково-педагогічне стажування з фізико-математичних наук

1049

Математика є не лише потужним засобом вирішення прикладних завдань і універсальною мовою науки, але також і елементом загальної культури. Тому математичну освіту слід розглядати як найважливішу складову в системі фундаментальної підготовки сучасного фахівця. Без сучасної математики, з її розвиненим логічним і обчислювальним апаратом, був би неможливий прогрес у різних сферах людської діяльності.

У період із 22 лютого по 2 квітня 2021 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) було організовано науково-педагогічне стажування на тему «Стратегії розвитку фізико-математичної освіти в Україні та країнах ЄС».

Під час стажування були розглянуті особливості підготовки спеціалістів у галузі фізико-математичних наук, системою фізико-математичної освіти, формуванням умінь і навичок спеціаліста в галузі фізико-математичних наук, специфікою вищої фізико-математичної освіти в Україні та ЄС.

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають фізико-математичну освіту.

Бажання взяти участь у стажуванні виявили такі науковці з України:

  • Бондар Ольга Петрівнакандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного університету;
  • Задорожна Оксана Володимирівнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного університету;
  • Кривохата Анастасія Григорівнакандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри програмної інженерії, Запорізький національний університет;
  • Манько Наталія Іванівна-Володимирівнакандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри програмної інженерії, Запорізький національний університет;
  • Онуфрієнко Ольга Григорівнакандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики навчання математики, Бердянський державний педагогічний університет;
  • Ружицький Ігор Сергійовичкандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри вищої та прикладної математики, Київський національний торговельно-економічний університет;
  • Семенюта Марина Фролівнакандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного університету;
  • Якуніна Ірина Леонідівнакандидат технічних наук, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного університету.
Поширити