Успішно завершилось науково-педагогічне стажування з журналістики

Успішно завершилось науково-педагогічне стажування з журналістики

1395

З 22 лютого по 2 квітня 2021 року спеціалісти в галузі соціокультурної діяльності та журналістики взяли участь у науково-педагогічному стажуванні «Інноваційні методи організації освітнього процесу для спеціальностей «Журналістика» і «Менеджмент соціокультурної діяльності» в Україні та країнах ЄС». Вони поділилися методиками викладання цих дисциплін, прийомами для формування вмінь і навичок у майбутніх спеціалістів у галузі соціальних комунікацій і журналістики.

У стажуванні взяли участь такі науковці:

 • Горська Катерина Олександрівнадоктор наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Давидова Людмила Вікторівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та дидактичної філології, Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 • Журавська Оксана Валеріївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та нових медіа, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Зайко Леся Яківнакандидат філософських наук, асистент кафедри журналістики та дидактичної філології, Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 • Магда Євген Валерійовичкандидат політичних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування, Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Меліх Олена Олександрівнадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації, Одеська національна академія харчових технологій;
 • Мельникова-Курганова Олена Сергіївнакандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій, Маріупольський державний університет;
 • Одаренко Оксана Василівнастарший викладач кафедри журналістики та нових медіа, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Плеханова Тетяна Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри видавничої справи та редагування, Запорізький національний університет;
 • Повалій Тетяна Леонідівнакандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій, Сумський державний університет;
 • Романюк Наталія Василівнакандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри видавничої справи та редагування, Запорізький національний університет;
 • Синєокий Олег Володимировичдоктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри філології та видавничої справи, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 • Скороход Тетяна Олександрівна аспірантка, асистент кафедри видавничої справи та редагування, Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Тріщук Ольга Володимирівнадоктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри видавничої справи та редагування, Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Фіголь Надія Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування, Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Учасники отримали сертифікати та збірники тез.

Поширити