Вийшла друком зарубіжна колективна монографія “Challenges of medical science and education: an...

Вийшла друком зарубіжна колективна монографія “Challenges of medical science and education: an experience of EU countries and practical introduction in Ukraine”

1133

Розвиток і модернізація вищої освіти, особливо вищої медичної, залишається актуальною проблемою в усьому світі. Вища медична освіта вимагає швидкої адаптації до зовнішніх викликів, так як сама медична наука і технології в усьому світі розвиваються стрімко. Розширення можливостей клінічних технологій вимагає відповідного рівня вимог вищої медичної освіти.

У травні 2020 року науковці, викладачі, аспіранти, фахівці-практики, які безпосередньо пов’язані з вирішенням конкретних проблем в галузі медицини та фармації, за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва мали змогу долучитися до написання колективної монографії “Challenges of medical science and education: an experience of EU countries and practical introduction in Ukraine”.

Представлені у монографії дослідження характеризуються різноманіттям теоретичних побудов і широким діапазоном методів досліджень.

Підсумки своїх наукових досліджень представили такі автори:

Антоненко Анна Миколаївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри гігієни та екології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Асєєва Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психіатрії, наркології та психології Одеського національного медичного університету;

Боднар Ганна Борисівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії та медичної генетики ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”;

Войтів Ярослав Юрійович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургії та трансплантології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Грішина Олена Ігорівна, кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології ДУ “Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова НАМН України”;

Запорожан Степан Йосипович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії , проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

Зербіно Дмитро Деонисович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Ісаєнко Олена Юріївна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ДУ “Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України”;

Калініченко Світлана Вікторівна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії ДУ “Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України”;

Керецман Анжеліка Олексіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини та гігієни медичного факультету Ужгородського національного університету;

Коробко Юрій Євгенійович, аспірант кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Куц-Бурдейна Олександра Олександрівна, доцент Вінницького інституту Університету “Україна”;

Лахтадир Тетяна Валеріївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри описової та клінічної анатомії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Линдін Микола Сергійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету;

Попова Наталя Геннадіївна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ДУ “Інститут мікробіології та іммунології імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України”;

Стовбан Ірина Василівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету;

Сторожчук Юлія Олександрівна, асистент кафедри радіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Таралло Володимир Леонідович, доктор медичних наук, професор кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Буковинського державного медичного університету;

Тарнавська Світлана Іванівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/54

Висловлюємо подяку всім, хто взяв участь у написанні колективної монографії.

Поширити