Вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Проблеми та перспективи розвитку правових систем України...

Вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Проблеми та перспективи розвитку правових систем України і країн ЄС: порівняльний аналіз»

2741

У травні місяці вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Проблеми та перспективи розвитку правових систем України і країн ЄС: порівняльний аналіз», організатором роботи над якою виступив Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща).

Монографія видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дало можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Тематика видання охоплює такі теми:
• Сучасний стан правової діяльності в Україні;
• Основні напрямки розвитку юриспруденції в Україні та в Європі;
• Теоретико-практичні механізми розбудови правової науки: досвід країн ЄС та впровадження в практику України.

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Серед авторів видання:

Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету;

Ахмад Зубайр, аспірант кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Бєлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету;

Бліхар В’ячеслав Степанович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології Львівського державного університету внутрішніх справ;

Бодрова Ірина Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України;

Васьковець Людмила Антонівна, кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Гамбург Леонід Самойлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і права та міжнародного права Класичного приватного університету;

Голубєва Вікторія Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного і європейського права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Горзов Анатолій Петрович, кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури Інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України;

Гритенко Оксана Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Одеського державного університету внутрішніх справ;

Грицай Ірина Олегівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Громовчук Мирослава Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету;

Єрко Галина Георгіївна, кандидат юридичний наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету;

Іванцов Володимир Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, докторант відділу організації освітньо-наукової підготовки (докторантури та ад’юнктури) Харківського національний університету внутрішніх справ;

Казак Ріната Алімівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і права Україні та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Карвацька Світлана Богданівна, кандидат юридичних наук, докторант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, доцент юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Клочко Таїсія Юріївна, кандидат юридичних наук, менеджер проекту в компанії Нестле в Україні;

Кравченко Михайло Георгійович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кучеренко Денис Сергійович, консультант з юридичних питань, Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМРЕЦЬ» (м. Запоріжжя);

Ламбуцька Тетяна Олександрівна, аспірант кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ;

Малюга Леся Юріївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Меркулова Валентина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Одеського державного університету внутрішніх справ

Мудрецький Роман Володимирович, здобувач  наукового ступеня кандидата юридичних наук кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного Інституту МВС України, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області;

Наливайко Лариса Романівна, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Наливайко Олег Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник секретаріату Вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Наулік Наталія Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент Начальник відділу підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури Інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України;

Новак Анна Олександрівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Одерій Олексій Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри  кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного Інституту МВС України;

Оніщенко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;

Панчишин Руслан Ігорович, кандидат юридичних наук, докторант,доцент кафедри конституційного,адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА;

Радзівілл Олександр Анатолійович, кандидат юридичний наук, доцент, професор кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету;

Ремінська Юлія Юріївна, експерт у сфері верховенства права, Юрист Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Самсін Ігор Леонович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права;

Світличний Олексій Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Синявська Олена Юхимівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ;

Сироїд Тетяна Леонідівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Сударенко Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету;

Сурілова Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, професор  Національного університету Одеська юридична академія;

Тарахонич Тетяна Іванівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;

Ткаченко Віта Віталіївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету;

Трюхан Оксана Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія»;

Уберман Володимир Ілліч, кандидат технычних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінприроди України;

Фалалєєва Людмила Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, докторант відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України;

Хряпінський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права і кримінології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Чистякова Юлія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Шереметьєва Ольга Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Яремчук Віталій Дмитрович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ;

Яремчук Світлана Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та соціального управління Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Поширити