Вітаємо учасників науково-педагогічного стажування із суспільних наук

Вітаємо учасників науково-педагогічного стажування із суспільних наук

1445

За сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва Куявським університетом у Влоцлавеку (м. Влоцлавек, Республіка Польща) 2 – 13 грудня 2019 року було проведене науково-педагогічне стажування на тему «Проблеми та процес реформування освіти в галузі суспільних наук в Україні та країнах ЄС».

Серед учасників стажування – фахівці різних сфер суспільних наук:

Тихоненко Ірина Вікторівна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

Убейволк Оксана Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри ділової комунікації Запорізького національного університету;

Фрейдліна Вікторія Віталіївна – аспірант кафедри загальногуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного університету;

Черняк Дарина Сергіївна – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії, політології та українознавста Київського національного університету технологій та дизайну;

Чупрій Леонід Васильович – доктор політичних наук, доцент, професор кафедри соціології та політології факультету лінгвістики і соціальних  комунікацій Національного авіаційного університету.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити