Вітаємо учасників науково-педагогічного стажування з педагогічних та психологічних наук

Вітаємо учасників науково-педагогічного стажування з педагогічних та психологічних наук

1939

За результатами науково-педагогічного стажування «ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС» (м. Влоцлавек, Республіка Польща), що відбулося 25 березня – 5 квітня 2019 року під керівництвом Куявського університету у Влоцлавеку, була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей та сертифікатів про проходження стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають педагогічну або психологічну освіту. Бажання взяти участь у стажуванні виявили такі науковці з України:

Бузовська Юлія Федорівна, аспірантка кафедри педагогіки, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;

Васильєва Лариса Леонідівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка»;

Вдовичин Тетяна Ярославівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Герасимова Олена Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Горбань Сергій Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач Іконописної школи імені преподобного Порфирія Кавсокаливіта Полтавської місіонерської духовної семінарії;

Донець Ігор Олексійович, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;

Євтушенко Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики Державного закладу «Луганський державний медичний університет»;

Зузяк Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Клочко Оксана Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Козлова Лілія Борисівна, кандидат історичних наук, викладач Черкаської медичної академії;

Кошечко Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Краснощок Катерина Юрiiвна, кандидат мистецтвознавства, концертмейстер кафедри «вокально-хоровоi пiдготовки вчителя» та викладач кафедри «фортепiано» Харкiвської гуманiтарно-педагогiчної академії;

Кучеренко Наталія Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри «Практична психологія» Української інженерно-педагогічної академії;

Литвинчук Леся Михайлівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої категорії науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

Лісунова Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українського декоративно-прикладного мистецтва та графіки Харківського педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

Люльчак Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Мартинова Юліана Юріївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Марущак Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Марченко Ольга Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Педорич Анатолій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби;

Поліщук Світлана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент факультету психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Процюк Людмила Олександрівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Процюк Тетяна Леонідівна, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

Руденко Юлія Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Самойленко Тетяна Іванівна, кандидат історичних наук, викладач Черкаської медичної академії;

Стахова Ольга Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Стручок Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського інституту економіки і туризму;

Тимчук Дмитро Сергійович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Харківського інституту медицини та біомедичних наук Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»;

Хлєстова Світлана Святославівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Чорна Валентина Володимирівна, кандидат медичних наук, старший викладач кафедри медицина катастроф та військової медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Шевчук Тетяна Ігорівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Шерстньова Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики та методики навчання математики Бердянського державного педагогічного університету.

Висловлюємо подяку усім, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні з педагогічних та психологічних наук.

Поширити