Вітаємо учасників науково-педагогічного стажування з юридичних наук

Вітаємо учасників науково-педагогічного стажування з юридичних наук

1938

За результатами науково-педагогічного стажування «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» (м. Влоцлавек, Республіка Польща), що відбулося 17–28 червня 2019 року під керівництвом Куявського університету у Влоцлавеку, була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей та сертифікатів про проходження стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають юридичну освіту. Бажання взяти участь у стажуванні виявили такі науковці з України:

Бліхар В’ячеслав Степанович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології Львівського державного університету внутрішніх справ;

Вапнярчук В‘ячеслав Віталійович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Василенко Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ;

Євстігнєєв Андрій Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, член Центральної виборчої комісії, доцент кафедри екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Єлєазаров Олександр Петрович, кандидат юридичних наук; доцент кафедри судноводіння та керування судном, декан факультету судноводіння Державного університету інфраструктури та технологій;

Затенацький Дмитро Вікторович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Іванюта Наталя Валеріївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри юридичних дисциплін Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Коломійцева Діана Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кульчій Олег Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Кучма Ольга Леонідівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Маринів Іванна Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри Права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Омельчук Олег Миколайович, доктор юридичних наук, професор, ректор Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова;

Покальчук Михайло Юрійович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Полуніна Ольга Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу національного університету «Одеська юридична академія»;

Припутень Дмитро Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загальноправаових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Пучковська Ірина Йосипівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;  

Рємєскова Юлія Олексіївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Савенко Віктор Васильович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету;

Самсонова Яна Олексіївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Саркісова Тамара Борисівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Середа Олена Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Таш’ян Роман Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого;

Тихонюк Ольга Володимирівна, старший викладач кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Токарєва Катерина Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ;

Швець Наталія Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Яковлєва Галина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Висловлюємо подяку усім, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні з юридичних наук.

Поширити