За активного сприяння ЦУЄНС опубліковано колективну монографію з природничих наук

За активного сприяння ЦУЄНС опубліковано колективну монографію з природничих наук

455

За активного сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва та безпосередньої ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку та Херсонського державного аграрно-економічного університету опубліковано колективну монографію на тему «Сучасний стан фундаментальних і прикладних природничих наукових досліджень».

Своїми дослідженнями вчені зробили значний внесок у розвиток природничої науки. На сторінках монографії науковці розкрили такі питання, як особливості формування агрофітоценозу рослинності багаторічних трав, вплив сучасних кліматичних змін на авіацію на прикладі АМСЦ Херсон, формування фітоценозів гісопу лікарського на техногенно трансформованих землях Миколаївщини, надали екологічну оцінку стану агроекосистем, що підлягають біоорганічному та традиційному способу ведення господарства, проаналізували досвід ідентифікації транскордонних підземних водних масивів на території України та  культуру ізольованих клітин і тканин льону звичайного (Linum usitatissimum L.) в умовах in vitro тощо.

Електронну версію презентованої роботи можна переглянути на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

До написання колективної монографії з природничих наук долучилися такі науковці:

 • Аверчев Олександр Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, професор кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • Андрійченко Лариса Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, вчений секретар Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства Національної академії агарних наук України;
 • Василенко Наталія Євгенівна – кандидат сільськогосподарських наук, здобувач вищої освіти ступеня доктора наук кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • Волошина Олена Вікторівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету;
 • Гладкий Олександр Віталійович – доктор географічних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, професор кафедри туризму та рекреації Державного торговельно-економічного університету;
 • Гловин Надія Миронівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»;
 • Глюдзик-Шемота Маргарита Юріївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри генетики, фізіології рослин і мікробіології біологічного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»;
 • Гнатуш Світлана Олексїївна – кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Дацько Олександра Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Дзюба Оксана Іванівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу алелопатії Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України;
 • Диняк Оксана Василівна – кандидат геологічних наук, доцент, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Добровольський Петро Андрійович – виконуючий обов’язки директора Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства Національної академії агарних наук України;
 • Дяків Світлана Вікторівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри гістології та медичної біології Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Качанова Тетяна Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, провідний науковий співробітник Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства Національної академії агарних наук України;
 • Килівник Володимир Степанович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та медицини Вінницького національного медичного університету імені М.I. Пирогова;
 • Коваленко Олег Анатолійович – доктор сільськогосподарських наук, доцент, провідний науковий співробітник Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства Національної академії агарних наук України;
 • Комплікевич Соломія Ярославівна – аспірантка кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Коптєва Тетяна Сергіївна – кандидат географічних наук, викладач Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 • Кошляков Олексій Євгенович – доктор геологічних наук, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Кошлякова Ірина Євгенівна – інженер кафедри гідрогеології та інженерної геології Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Люта Наталія Георгіївна – кандидат геолого-мінералогічних наук, асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Масловська Ольга Дмитрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Мелконян Джема Варанцівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інженерної геології і гідрогеології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 • Міщенко Сергій Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб’яних культур Національної академії аграрних наук України;
 • Міщук Анастасія Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, лаборант кафедри фізичної реабілітації та медицини Вінницького національного медичного університету імені М.I. Пирогова;
 • Павлів Олег Володимирович – кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»;
 • Параняк Надія Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Пясецька Світлана Іванівна – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;
 • Родінова Ірина Олексіївна – магістр кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету;
 • Руда Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та медицини Вінницького національного медичного університету імені М.I. Пирогова;
 • Рудий Юрій Йосипович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та медицини Вінницького національного медичного університету імені М.I. Пирогова;
 • Савіна Олена Іванівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри плодоовочівництва та виноградарства Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»;
 • Саніна Ірина Владленівна – завідувач відділу гідрогеологічних, інженерно-геологічних та еколого-геологічних досліджень Відокремленого підрозділу Українського геологорозвідувального інституту Державного підприємства «Українська геологічна компанія»;
 • Сегін Тетяна Богданівна – аспірантка кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Токар Андрій Володимирович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 • Тузяк Ярина Мирославівна – кандидат геологічних наук, завідувач Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Чигвінцева Ольга Павлівна – кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 • Шейдик Кароліна Артурівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри плодоовочівництва та виноградарства Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

Щиро вдячні всім ученим, хто доєднався до написання колективної монографії!

Поширити