За активної участі Куявського університету у Влоцлавеку та ОДУВС видано колективну монографію...

За активної участі Куявського університету у Влоцлавеку та ОДУВС видано колективну монографію з юридичних наук

300

За безпосередньої ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку та Одеського державного університету внутрішніх справ та за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва видано колективну монографію на тему «Юридичні науки та їх роль у формуванні правової культури сучасної людини».

Автори цієї роботи зробили значний внесок у розвиток правової галузі, зокрема:

 • описали взаємодію судової влади та громадянського суспільства в адміністративно-правовому вимірі;
 • охарактеризували авторське право в цифровому середовищі;
 • визначили характерні ознаки процесуальної форми в цивільному судочинстві;
 • з’ясували сутність, причини та шляхи подолання правового нігілізму в Україні;
 • надали кримінально-правову характеристику злочинів щодо порушення прав інтелектуальної власності в Україні тощо.

Електронну версію колективної монографії можна переглянути на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвійська Республіка) за посиланням.

До написання наукової розвідки долучилися такі вчені:

 • Бліхар Марія Миронівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Гаврильців Марія Теодорівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Горбач-Кудря Іванна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ;
 • Домброван Наталія Василівна – кандидат юридичних наук, начальник відділу організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • Ізбаш Катерина Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • Ільків Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Кметик-Подубінська Христина Ігорівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Ковальова Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • Компанець Євгеній Михайлович – адвокат, аспірант Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України;
 • Корнієнко Максим Вікторович – доктор юридичних наук, професор, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • Левченко Аліна Валеріївна – аспірантка кафедри конституційного та кримінального права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Лук’янова Галина Юріївна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту правознавства, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Перунова Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • Резворович Кристина Русланівна – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Юріков Олександр Олександрович – доктор філософії, старший викладач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ.

Дякуємо всім авторам за участь у написанні колективної монографії!

Поширити