За ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку (Республіка Польща) відбулось науково-педагогічне стажування з...

За ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку (Республіка Польща) відбулось науково-педагогічне стажування з технічних наук

975

У наш час висуваються підвищені вимоги до рівня теоретичної та практичної підготовки фахівця технічної сфери, використання інформаційних та комп’ютерних технологій в його професійній діяльності. Це пов’язано зі швидким розвитком нових напрямків і технологій у сучасному світі. Успіх сучасної освіти багато в чому залежить від здатності і готовності кожного працювати в нових умовах, застосовувати різні підходи до організації навчального процесу на основі сучасних методологічних розробок і нових освітніх технологій.

З 3 серпня по 11 вересня 2020 року у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва проходило науково-педагогічне стажування «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів із технічних наук».

Програма стажування:

  1. Проблеми і перспективи формувань навичок технічних спеціалістів в Республіці Польща.
  2. Штучний і природний інтелект, їх взаємодія в сфері навчання.
  3. Підготовка сучасного інженера в галузі нанотехнологій у світлі Болонського процесу.
  4. Впровадження методів дистанційного навчання в процес підготовки фахівців технічного напрямку.
  5. Проблеми і перспективи якісної підготовки ІТ-фахівців. Досвід Республіки Польща.
  6. Професійна підготовка спеціалістів у системі інженерно-технічної освіти Польщі.
  7. Передумови та концепції створення віртуального навчального середовища.
  8. Досвід європейських країн у формуванні якісної вищої інженерної освіти. Ефективні методи викладання академічних програм у Польщі.
  9. Основні недоліки реформування технічної освіти. Досвід реформування технічної освіти Республіки Польща.
  10. Участь у семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями.

У стажуванні взяли участь науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, співробітники наукових установ, аспіранти, докторанти, які мають або здобувають технічну освіту.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Висловлюємо подяку всім, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні.

Поширити