За ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку (Республіка Польща) вийшла друком колективна монографія...

За ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку (Республіка Польща) вийшла друком колективна монографія з технічних наук

1140

Велика частина сучасного суспільства знаходиться на індустріальному і постіндустріальному щаблях розвитку. За час науково-технічного прогресу значно зросла частка науки, техніки і технології в життєдіяльності людини, що виражається наростанням темпів соціально-економічного розвитку, створенням і удосконаленням техносфери. Науково-технічні нововведення позначаються на зміні ролі технічних наук в суспільстві.

Саме це стало мотивом для ініціювання Cuiavian University in Wloclawek за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва написання колективної монографії “Scientific and technical progress in European countries and the contribution of higher education institutions”. Представлені у монографії дослідження характеризуються різноманіттям теоретичних і прикладних проблем технічних наук та способів їх вирішення. Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень:

Василишин Віталій Ярославович (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

Василишин Ярослав Васильович (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

Волошин Олексій Федорович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Гнип Ольга Павлівна (Одеська державна академія будівництва та архітектури);

Дегтяр Марія Володимирівна (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова);

Князєв Володимир Володимирович (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”);

Ковальов Даниіл Ігоревич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Колесниченко Наталя Олександрівна (Військова академія, м. Одеса);

Корнило Ірина Михайлівна (Одеська державна академія будівництва та архітектури);

Кузьмін Олег Володимирович (Національний університет харчових технологій);

Куроп’ятник Олексій Сергійович (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна);

Кухар Володимир Валентинович (ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”);

Кущенко Ігор Володимирович (Приазовський державний технічний університет);

Мішуровський Анатолій Сергійович (Національний університет харчових технологій);

Можаєв Михайло Олександрович (Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса);

Петров Леонід Миколайович (Військова академія, м. Одеса);

Повхан Ігор Федорович (Ужгородський національний університет);

Полив’янчук Андрій Павлович (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова);

Полосенко Олександр Васильович (Київський національний університет будівництва і архітектури);

Ракша Сергій Васильович (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна);

Романенко Сергій Вікторович (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова);

Савенко Володимир Іванович (Київський національний університет будівництва і архітектури);

Семененко Людмила Василівна (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”);

Семененко Роман Анатолійович (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова);

Скориченко Олександр Іванович (Військова академія, м. Одеса);

Чернухін Олександр Юрійович (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”);

Шавкун Вячеслав Михайлович (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова);

Ясечко Максим Миколайович (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба).

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/51

Висловлюємо подяку всім, хто взяв участь у написанні колективної монографії.

Поширити