За ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку та Інституту зрошуваного землеробства Національної академії...

За ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку та Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України вийшла у світ колективна монографія з природничих наук

1337

Популяризація природничих наук є на часі, оскільки вона сприяє зацікавленню молодого покоління наукою, яка в сучасних світових реаліях дуже стрімко розвивається, а в майбутньому може забезпечити економічний зиск для країни за рахунок наукових відкриттів. Крім того, популяризація природничих дисциплін забезпечує виховання природоохоронної культури в суспільстві, що надзвичайно важливо в умовах швидкого погіршання екології.

Саме тому в жовтні за ініціюванням Cuiavian University in Wloclawek та Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України і за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва видано колективну монографію «Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences».

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Авторами монографії представлене різноманіття теоретичних і прикладних проблем природничих наук, обговорювалися і пропонувалися різні способи їх вирішення.

До редакційної колегії колективної монографії увійшли:

 • д-р Генрік Стєпінь, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • д-р Уршула Кемпінська, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • Вожегова Раїса Анатоліївна, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, директор, Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Голова наглядової ради Центру українсько-європейського наукового співробітництва, кандидат економічних наук Олег Павлович Головко презентував Раїсі Анатоліївні Вожеговій вітальний екземпляр колективної монографії.

У формуванні монографії взяли участь:

 • Барштейн В.Ю.кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екстракції рослинної сировини та біоконверсії, ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної Академії Наук України”;
 • Верголяс М.Р.кандидат біологічних наук, доцент, завідуюча кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології, Міжнародна академія екології та медицини;
 • Вінюков О.О. – кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, директор, Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України;
 • Вожегова Р.А.доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, директор, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України;
 • Герасимчук Л.О.кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри загальної екології, Житомирський національний агроекологічний університет;
 • Герасько Т.В.кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства і біохімії, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
 • Горчанок А.В.кандидат сільськогосподарських наук, доктор філософії, доцент, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, заступник декана з наукової роботи біотехнологічного факультету, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Гревцова Г.Т.доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Заєць С.О.кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу рослинництва та неполивного землеробства, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України;
 • Іванів М.О.кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри механізації, Херсонський державний аграрний університет;
 • Іщук Г.П. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового господарства, Уманський національний університет садівництва;
 • Іщук Л.П. – доктор біологічних наук, доцент кафедри садово-паркового господарства, Білоцерківський національний аграрний університет;
 • Климчик О.М.кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет;
 • Коваль І.В.кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка Національної академії наук України;
 • Коковіхін С.В.доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України;
 • Кузьмін О.В.кандидат технічних наук, доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, Національний університет харчових технологій;
 • Маренков О.М.кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Мартинюк В.О.кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри екології, географії та туризму, Рівненський державний гуманітарний університет;
 • Мельник В.Й.кандидат географічних наук, доцент, професор, Рівненський державний гуманітарний університет;
 • Мідик С.В. – кандидат ветеринарних наук завідувач науково-дослідного відділу моніторингу безпеки продукції АПК Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Подан І.І.кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Похил В.І.кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри Технології виробництва продукції тваринництва, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Пюрко О.Є. кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства хіміко-біологічного фаультету, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Пясецька С.І.кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України;
 • Улянич О.І.доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри овочівництва, Уманський національний університет садівництва;
 • Яковишина Т.Ф.доктор технічних наук, доцент, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища, ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”;
 • Якубчак О.М. доктор ветеринарних наук, професор професор кафедри ветеринарно-санітарної гігієни імені А.К. Скороходька, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Яценко В.В. – доктор філософії, викладач кафедри овочівництва, Уманський національний університет садівництва;
 • та інші.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing” за посиланням.

Висловлюємо подяку всім авторам монографії та бажаємо їм професійних успіхів і досягнень!

Поширити