За ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку вийшла друком колективна монографія з суспільних...

За ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку вийшла друком колективна монографія з суспільних наук

1397

Під егідою Куявського університету у Влоцлавеку (м. Влоцлавек, Республіка Польща) вийшла друком колективна монографія з суспільних наук на тему «RESEARCH, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES».

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень:

Бейлін Михайло Валерійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних наук, Харківська державна академія фізичної культури;

Бліхар В’ячеслав Степанович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології, Львівський державний університет внутрішніх справ;

Бліхар Марія Миронівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»;

Вілков Вячеслав Юрійович – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Волкова Ірина Олександрівна – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії, історії і політології, Одеський державний аграрний університет;

Газнюк Лідія Михайлівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук, Харківська державна академія фізичної культури;

Головко Іван Костянтинович – кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародних відносин, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Запорожченко Олексій Володимирович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет;

Коппель Олена Арнольдівна – доктор історичних наук, професор, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кравцов Юрій Сергійович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціології, Дніпровський державний технічний університет;

Міненко Людмила Миколаївна – аспірантка, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

Міненко Михайло Анатолійович – доктор економічних наук, професор, Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій;

Пархомчук Олена Станіславівна – доктор політичних наук, професор, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Петасюк Олена Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Пилипів Володимир Іванович – кандидат історичних наук, доцент, ректор, Київський університет культури;

Свідерська Ольга Іванівна – кандидат політичних наук, асистент кафедри теоретичної та практичної психології, Національний університет «Львівська політехніка»;

Семенова Юлія Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри гуманітарних наук, Харківська державна академія фізичної культури;

Соїна Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземних мов, Харківська державна академія фізичної культури;

Толстов Сергій Валеріанович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу трансатлантичних досліджень, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»;

Угрин Леся Ярославівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Чорна Людмила Олексіївна – кандидат історичних наук, завідувач сектору «Історія Шевченкової могили», Шевченківський національний заповідник;

Шедяков Володимир Євгенович – доктор соціологічних наук, незалежний дослідник;

Ядловська Ольга Степанівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/40

Поширити