За ініціативою Куявського університету у Влоцлавеку та ХДАЕУ опубліковано колективну монографію із...

За ініціативою Куявського університету у Влоцлавеку та ХДАЕУ опубліковано колективну монографію із сільськогосподарських наук

327

За ініціативою Куявського університету у Влоцлавеку та Херсонського державного аграрно-економічного університету та за активного сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва опубліковано колективну монографію із сільськогосподарських наук на тему «Тенденції розвитку світової сільськогосподарської галузі у ХХІ столітті: погляд сучасного наукового світу».

На сторінках праці вчені дослідили актуальні питання в галузі сільського господарства. У монографії охарактеризовано вплив агротехнічних факторів та умови вирощування багаторічних кормових культур, описано едафічну селекцію люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунту, розкрито прийоми стабілізації та підвищення продуктивності ярих зернових культур в умовах недостатнього зволоження, надано оцінку виконання механізованих технологічних операцій у рослинництві, представлено методологічне забезпечення селекції промислових конопель тощо.

Електронну версію презентованої роботи можна переглянути на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

У написанні колективної монографії взяли участь такі дослідники:

 • Аверчев Олександр Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, професор кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • Бондарева Ольга Браунівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України;
 • Бугайов Василь Дмитрович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України;
 • Василенко Наталія Євгенівна – кандидат сільськогосподарських наук, здобувач вищої освіти ступеня доктора наук кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • Вінюков Олександр Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, старший дослідник, директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України;
 • Гонта Наталія Аркадіївна – науковий співробітник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії агарних наук України;
 • Гончарова Олена Вікторівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • Горенський Віталій Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу селекції кормових культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України;
 • Дьомін Дмитро Геннадійович – здобувач вищої освіти Полтавського державного аграрного університету;
 • Клименко Тетяна Вікторівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства Поліського національного університету;
 • Ковшакова Тетяна Сергіївна – здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • Коржов Євген Іванович – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • Кулик Максим Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавського державного аграрного університету;
 • Кутіщев Павло Сергійович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • Мельник Олексій Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України;
 • Міщенко Сергій Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб’яних культур Національної академії аграрних наук України;
 • Пастухов Валерій Іванович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сільськогосподарських машин Державного біотехнологічного університету;
 • Поліщук Майя Олександрівна – завідувач науково-технологічного сектору економічного аналізу, науково-консультативного та інформаційного забезпечення трансферу інновацій Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії агарних наук України;
 • Рожко Ілона Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавського державного аграрного університету;
 • Савчук Петро Петрович – доктор технічних наук, професор, директор Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії агарних наук України;
 • Семенченко Олена Леонідівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри селекції і насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету, старший науковий співробітник Дніпропетровської дослідної станції Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України;
 • Сеник Іван Іванович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України;
 • Сидорук Галина Петрівна – кандидат сільськогосподарських наук, учений секретар Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України;
 • Соколова Алла Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач науково-технологічного відділу економічного аналізу, науково-консультативного та інформаційного забезпечення трансферу інновацій Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії агарних наук України;
 • Столяр Світлана Григорівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри здоров’я рослин і трофології Поліського національного університету;
 • Тараненко Анна Олексіївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавського державного аграрного університету;
 • Трембіцька Оксана Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства Поліського національного університету.

Щиро вдячні всім науковцям, які долучилися до написання колективної монографії із сільськогосподарських наук!

Поширити